Kreativní výtvarné techniky – jejich využití v sociálních službách – zdobení akrylovými barvami

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, ostatní zájemci

Popis kurzu

Kurz přináší novou inspiraci a tipy ke kreativní tvorbě s klienty pobytových i ambulantních sociálních služeb. Vybrané výtvarné techniky si účastníci kurzu sami vyzkouší. Osvojí si tak přesný postup práce a přitom se dozví praktické rady a tipy, jak klienta motivovat k činnosti, jak využít rukodělné techniky k navázání kontaktu s klientem a jak mohou rukodělné činnosti přispět k rozvoji klienta (např. jemná motorika, prostorové vnímání, vliv barev), ke zklidnění, zmírnění stresu, nebo ke koncentraci. Kurz přinese také informace o tom, které techniky jsou vhodné pro konkrétní cílové skupiny a které nikoli a o odlišnostech při vedení činnosti v malých a větších skupinách klientů..

Tento kurz bude věnován těmto technikám: dekorování akrylovými barvami, mramorování, smaltování

Vzhledem k obsáhlosti kurzu, dostanete seznam používaných materiálů a pomůcek, postup při vytváření dekorací, přibližnou kalkulaci potřebného materiálu na jeden výrobek. Získáte zdroje vhodného nákupu sušin a aranžovacího materiálu nejen ve velkoskladech.

Při této činnosti si pod vaším vedením klienti procvičí jemnou motoriku, rozvinou manuální zručnost, prostorové a barevné vnímání, pečlivost, trpělivost, soustředění. Poznatky a zkušenosti z kurzu využijete v práci se všemi věkovými skupinami.

Veškerý pracovní materiál v ceně kurzu !

Kód kurzu: 9929

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: A2021/0246-SP/PC

Forma výuky: prezenční

Cena: 1470 Kč bez DPH

Lektor: Renáta Dohnalová

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu

  • 100% účasti stvrzené na prezenční listině
  • rekapitulace obsahu kurzu

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!