Arteterapie  a artefiletika

Cílová skupina účastníků

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, osoby pečující, ostatní zájemmci

Popis kurzu

Cílem kurzu je seznámit se s technikami artefiletiky a arteterapie, nabídnout náměty k práci s jednotlivci i skupinami, sebezkušeností získat a rozvíjet dovednosti v oblasti možností a strategií při práci s dětmi i s dospělými, včetně prevence tzv. syndromu vyhoření.

Rozvíjené kompetence v oblasti :

  • individuální - uvolnění, sebeprožívání a sebevnímání, vizuální a verbální uspořádání zážitků, poznání vlastních možností, přiměřené sebehodnocení, růst osobní svobody a motivace, rozvoj fantazie a tvořivosti, nadhled, celkový rozvoj osobnosti
  • sociální - vnímání a přijetí druhých, vyjádření uznání hodnoty druhých, jejich ocenění, zapojení do skupiny, koheze, kooperace, komunikace, společné řešení problémů, reflexe vlastního fungování v rámci skupiny, pochopení vztahů, vytváření soc. podpory.

Jednotlivá témata:

  • potenciál výtvarného umění ve výchovném a terapeutickém kontextu, např. umění jako neverbální komunikace, umění a hra ...
  • indikace arteterapie - např. sociální problémy, duševní poruchy ...
  • diagnostické aspekty výtvarného projevu
  • formy arteterapie: individuální, skupinová, rodinná
  • arteterapeutické metody - např. imaginace, animace, koncentrace, transformace
  • arteterapeutické etudy

Kód kurzu: 9902

 Rozsah semináře: 16 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: RNDr. Roman Vančura

Číslo akreditace: 2016/0577-PC/SP/VP/PP

Forma výuky: prezenční

Cena: 2470 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:  

  •  minimálně 85% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině 
  •  napsání eseje