Základy komunikace s osobami se zdravotním postižením

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, osoby pečující, ostatní zájemci

Popis kurzu

Tento akreditovaný workshop je koncipován tak, aby účastníky seznámil se základními komunikačními technikami a specifiky v přístupu ke komunikaci s lidmi s různým zdravotním postižením. Účastníci si pomocí praktických cvičení a nácviků osvojí vlastnosti zdravě komunikujícího jedince a principy komunikace s lidmi se zdravotním postižením. Zaměříme se na alternativní a augmentativní způsoby komunikace, pravidla v komunikaci, asertivitu, neverbální komunikaci a desatero kontaktu s lidmi se zdravotním postižením.

Jednotlivá témata:

  • obecně o lidské komunikaci
  • vlastnosti zdravě komunikujícího jedince
  • principy komunikace s lidmi se zdravotním postižením
  • desatero v kontaktu s lidmi se zdravotním postižením
  • alternativní a augmentativní způsoby komunikace

Kód kurzu: 99146

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: 2016/0515-PC/SP/PP

Lektor: Mgr. Monika Jelínková, DiS.

Typ vzdělávání: workshop

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!