Základy komunikace a metod vyjednávání se zájemci a klienty sociální služby

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Popis kurzu

Kurz je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, všem, kteří jednají se zájemci o službu nebo s nimi přichází do kontaktu. Účastníci se seznámí s legislativním rámcem a povinnostmi, které z toho pro poskytovatele plynou. Seznámí se průběhem jednání - jeho formou i obsahem. Další oblastí jsou alternativní a speciální potřeby zájemců. V druhé části kurzu se účastníci věnují práci při vytváření metodiky- vlastních postupů ve spojení s praktickým cvičením. Během kurzu je prostor pro sdílení zkušeností a dobré praxe.

Jednotlivá témata:

  • legislativní rámec (zákon o sociálních službách 108/2006 Sb, SQSS)
  • průběh jednání (příprava jednání, potřebné informace, pomůcky, samotné jednání: požadavky a potřeby zájemce, možnosti služby, důležité skutečnosti)
  • forma a obsah jednání (prostředí, osoby přítomné, informace sdělené, získané, délka jednání, shrnutí a další postupy)
  • alternativní způsoby, specifické potřeby (specifika podle cílové skupiny služby,  možný okruh zájemců se speciálními potřebami, jejich potřeby a příprava na jednání, zpracování materiálů
  • vytváření metodiky (praktické cvičení: rozdělení struktury jednání do jednotlivých částí - zadání úkolu (práce ve skupinkách) zpracování jedné části jednání pro určitou službu, zhodnocení úkolů)
  • sdílení zkušeností

Kód kurzu: 9975

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: 2014/0720-PC/SP/PP

Lektor: Mgr. Jaroslava Pavlíčková

Typ vzdělávání: workshop

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • napsání výstupního testu na 70%