Základy asertivity pro vedení rozhovoru

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, osoby pečující, vedoucí pracovníci, ostatní zájemci

Popis kurzu

Absolvent kurzu rozvine své znalosti v oblasti asertivních práv, povinností, zásad a praktických technik, naučí se projevit a jednat asertivně a věcně v prostředí sociálních služeb. Osvojí si vhodné způsoby obrany proti pasivitě, agresi a manipulaci, rozvine schopnost vyjádřit se a prosadit se přiměřeným a přijatelným způsobem. Získané informace mu pomohou posílit vlastní sebevědomí, dovednost vyjádřit asertivně svůj postoj, pocity, což vede k posílení sebeúcty a současně k respektu u druhých i k druhým. Rozšíří si komunikační strategie o asertivní techniky vedoucí ke zvládání obtížných situacích v kontaktu například s uživateli sociálních služeb, s jejich rodinnými příslušníky, s kolegy i vedoucími. V neposlední řadě posílí své vnitřní asertivní nastavení a hranice, které jim pomohou lépe ustát a překonat emočně náročné situace a rozhovory.

Jednotlivá témata:

  • Podstata a přínos asertivity, výhody asertivního chování, kdy jej použít, co může přinést v pracovním kontextu
  • Specifika pasivního, agresivního a asertivního jednání
  • Asertivní práva a povinnosti
  • Asertivní techniky a jejich využití při jednání s lidmi
  • Rizika neasertivního / pasivního, agresivního a manipulativního / chování pro život a dopad skrývání pocitů, přání a potřeb pro nás
  • Transakční analýza jako efektivní způsob komunikace v rovině dospělý k dospělému, zásady, pravidla

  • Asertivita v profesionálních vztazích, sebeprosazení, vyjadřování pozitivních i negativních pocitů, ukončování nežádoucích rozhovorů, přijímání a odmítnutí kritiky

  • Zdravá sebeprezentace, sebejistota a sebeúcta jako základní předpoklad pro asertivní jednání

Lektor: Mgr. Martina Havlíková

Kód kurzu: 9992

Č. akreditace: A2020/0180-SP/PC/PP/VP

Rozsah semináře: 8 hodin

Forma výuky: prezenční

Cena: 1480 Kč

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

  • 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině 
  • rekapitulace obsahu kurzu

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!