Základní metody a strategie při zvládání konfliktních situací v sociální službě

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

S konfliktními situacemi se setkáváme při práci s klientem, kolegy, nadřízenými či podřízenými. Aby konflikty nezanechávaly větší škody a nepříjemně nečekané situace, seznámíme se s možnostmi jak konfliktu ve vztahu klient x pracovník, pracovník x pracovník předcházet, jak je řešit, jak je uklidňovat, jak dojít ke konstruktivnímu řešení. Řekneme si, co konflikty vyvolávají a způsobují. Analyzujeme také své vlastní emoce a reakce v případě konfliktu, řekneme si, jak s tímto zjištěním pracovat, abychom neubližovali sobě ani druhým.

Jednotlivá témata

  • pochopení povahy konfliktu
  • příčiny konfliktů
  • přehled strategií zvládání konfliktu
  • umění dialogu a další dovednosti důležité pro dobré vztahy
  • vyjednávání - jak dosáhnout výsledků bez účasti třetí strany
  • vyjednávání - simulační cvičení, hraní rolí

Rozsah semináře: 8 hodin

Kód kurzu: 9984

Lektor: Mgr. Miloš Havlík

Forma výuky: prezenční

Typ vzdělávání: workshop

Č. akreditace: 2014/1338-PC/SP/VP/PP

Cena: 1320 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba