Verbální a neverbální komunikace

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Cílem kurzu je uvedení do oblasti sociální komunikace a sociální percepce a jejich využívání v sociální práci. Komunikace, prvky komunikace a její aspekty, sociální percepce, neverbální komunikace, komunikace činem, profesionální rozhovor a jeho fáze.

Jednotlivá témata:

  • význam profesionální komunikace jako stěžejní dovednosti pracovníků poskytujících sociální služby
  • verbální komunikace
  • komunikace v sociálních službách
  • efektivní komunikace
  • neverbální komunikace
  • specifika aktivního naslouchání v sociálních službách - zkušenosti z praxe
  • praktická cvičení

Rozsah semináře: 16 hodin

Kód kurzu: 99121

Lektor: Mgr. Pavla Frňková

Forma výuky: prezenční

Typ vzdělávání: workshop

Č. akreditace: 2014/1050-PC/SP/VP/PP

Cena: 2350 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • napsání výstupního testu na 70%

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!