Verbální a neverbální komunikace v sociálních službách

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Popis kurzu

Tento akreditovaný workshop je zaměřen na rozvíjení komunikačních kompetencí. V průběhu kurzu se pracovníci budou podrobně a sebezkušenostní formou zabývat jednotlivými složkami komunikace - verbální, neverbální a paraverbální, a budou se učit, jak je co nejužitečněnji využít při práci s klienty. V průběhu kurzu proběhne praktický nácvik jednotlivých složek aktivního naslouchání, pracovníci se seznámí s jednotlivými fázemi rozhovoru s klienty a typy situací, které při nich mohou nastat. Na kurzu bude také představen koncept vztahové a zájmové roviny konfliktů a to, jak je lze využít při jejich řešení. Pracovníci se také naučí několik způsobů, kterými lze snižovat intenzitu negativních emocí při komunikaci. Některá z témat budou doplněna analýzou videonahrávek konkrétních komunikačních situací.

Jednotlivá témata:

 • úvod do komunikace
 • složky a roviny komunikace, komunikační šum
 • aktivní naslouchání
 • další prvky komunikace v sociálních službách - kladení otázek a omluva
 • 5 fází rozhovoru v sociálních službách, fáze přípravy
 • 2. a 3. fáze rozhovoru - otevření a dojednávání
 • 4. a 5. fáze rozhovoru - průběh a ukončení
 • konflikty
 • zvládání intenzivních emocí v komunikaci
 • závěrečná diskuze a dotazy

Rozsah semináře: 16 hodin

Kód kurzu: 99121

Lektor: Mgr. Pavla Frňková

Forma výuky: prezenční

Typ vzdělávání: workshop

Č. akreditace: A2018/0678-SP/PC

Cena: 2350 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

 • 90% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
 • napsání výstupního testu na 70%

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!