Úvod do nenásilné komunikace

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, osoby pečující, ostatní zájemci

Popis kurzu

Kurz seznamuje účastníky s principy nenásilné komunikace (Nonviolent Communication) a možnostmi jejího využití v každodenních interakcích, zejména při zvládání konfliktních situací s klienty. Toto učení pomáhá proměnit obviňování a souzení na uvědomení si našich lidských potřeb, jejich jasné vyjádření a budování důvěry ve vztazích. Cílem je prohloubení naladění na sebe i na druhé a změna způsobu, jakým mluvíme a slyšíme sebe i druhé. Kurz je zaměřený na základní pilíře praxe, která usnadňuje jasnou komunikaci, redukuje stres a napomáhá porozumění. Účastníci budou interaktivní formou a na konkrétních situacích procvičovat naladění na sebe (naslouchání sobě), upřímné sebevyjádření a empatické naslouchání. Více do hloubky se zaměříme na upřímné sebevyjádření ve čtyřech krocích. Prozkoumáme, jak srozumitelně sdělit to, co v konkrétní situaci pozorujeme, co cítíme, co potřebujeme a o co žádáme. Účastníci na příkladech uvidí základní rozlišení mezi pozorováním a hodnocením, mezi pocity a myšlenkami, mezi strategiemi a potřebami a mezi rozkazem a prosbou.

Autorem metody je americký psycholog Marshall Rosenberg, žák Carla Rogerse. Jeho metoda představuje alternativu k různým projevům násilí (např. kritika, obviňování) a ukazuje, jak si udržet vědomí vlastní síly a přitom mluvit ze srdce.

Co získáte?

  • podporu v praktickém nácviku jazyka porozumění
  • mnohem větší jasnost o dynamice porozumění - co vede k odpojení a co propojuje
  • mocný nástroj pro zvládání a transformaci konfliktů, tak aby mohl být využit jejich tvořivý potenciál
  • jasnost ve vědomí svých pocitů a potřeb

Kód kurzu: 99142

Rozsah semináře: 8 hodin

Č. akreditace: A2021/0662-SP/PC/PP/VP

Lektor: Mgr. Nela Mátlová

Forma výuky: prezenční

Cena: 1480 Kč  

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • rekapitulace obsahu

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!