Úvod do komunikační strategie a asertivní techniky

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci, ostatní zájemci

Popis kurzu

Komunikace a komunikační dovednosti jsou základem vytváření dobrých mezilidských vztahů, které jsou v oblasti působení sociálních služeb naprosto nezbytné. Znalost komunikačních teorií převedená do praxe a praktických příkladů je důležitá pro orientaci jak v pracovním, tak osobním životě. Komunikace je dovednost, kterou lze neustále trénovat a rozvíjet na odborné bázi i v denním kontaktu. Znalost a správné použití asertivity a asertivních technik nám všem umožňuje bránit se nechtěné manipulaci. Člověk, který umí využít asertivní jednání je příjemný a přímý v komunikaci, má v souladu řeč těla s mluveným projevem, dává jasně najevo svá stanoviska a názory, současně respektuje stanoviska a názory komunikačních partnerů. Vzdělávací program uvádí konkrétní příklady  komunikačních situací a využití asertivních technik, zahrnuje tréninkové jednotky a případové studie z praxe v sociálních službách. Představí možnosti, jak komunikovat v pozitivních i negativních situacích navzájem mezi sebou na pracovišti, s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou, s externími spolupracovníky a organizacemi, abychom si zachovali svou důstojnost a současně nepoškodili komunikačního partnera. Vzdělávací program je přizpůsoben podle cílové skupiny vzdělávání.

Jednotlivá témata:

 • ·         Úvod a zahájení vzdělávacího programu
 • ·         Základní pojmy v komunikaci a její funkce, komunikační kanály, situační rámec.
 • ·         Soulad řeči těla se slovním projevem.
 • ·         Vedení rozhovorů a techniky kladení otázek – čtyřstranný model rozhovoru a jeho součásti.
 • ·         Asertivita versus agresivita, asertivita jako obrana proti manipulaci.
 • ·         Asertivní práva a jejich vnímání.
 • ·         Využití asertivních technik v komunikaci, eskalující asertivita.
 • ·         Transakční analýza a asertivní jednání.
 • ·         Tréninkové jednotky, případové studie, cvičení a testy.

 Kurz i akreditace jsou pořádány ve spolupráci s Ing. Irenou Osvaldovou

Kód kurzu: 99121

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: Ing. Irena Osvaldová

Číslo akreditace: 2015/0124-PC/SP/VP/PP

Forma výuky: prezenční

Cena: 1470 Kč včetně DPH 21%

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu:

 • 100% účasti na výuce, stvrzené podpisem na prezenční listině
 • zpětná vazba lektora