Umění zpětné vazby - pro vedoucí pracovníky

Kurz určen výhradně vedoucím pracovníkům

Popis kurzu

Umění zpětné vazby je intenzivní kurz, kde se účastníci dozví a prakticky vyzkouší, jakým způsobem dávat pozitivní i negativní zpětnou vazbu. Ať už v komunikaci s klienty nebo spolupracovníky. „Umění zpětné vazby“, jelikož je to právě um v tom, jak danou citlivou informaci sdělit tak, aby byla naslouchajícím přijata a nikoli negována či ignorována. Opakovaně se ve zpětné vazbě dostáváme do momentu, kdy neřekneme nic z toho co jsme chtěli a nebo vyslovíme něco, co nás i toho druhého posléze mrzí. Důležitým tématem budou také možnosti zacházení s emocemi při sdělování a nebo naopak slyšení zpětné vazby.

Jednotlivá témata:

  • Reflexe zkušeností účastníků kurzu se zpětnou vazbou
    Zacílení na konkrétní situace účastníků
    Definice a bazální principy zpětné vazby (vysvětelní 7 principů na konkrétních příkladech z praxe)
  • Cvičení ve trojicích na dávání a přijímání zpětné vazby na základě reálných situací účastníků (negativní), skupinová reflexe spojená s dotazy a inspiracemi pro dávání zpětné vazby, zpětná vazba lektora
  • Teorie zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem aplikovaná na situaci dávání a přijímání zpětné vazby, vyložení základních reakčních forem chování útoku a úniku, dále pak základních forem vědomého jednání protitlaku, úkrytu a souhry
  • Praktický nácvik ve dvojicích na dávání a přijímání zpětné vazby na základě reálných situací účastníků (pozitivní). Skupinová reflexe spojená s dotazy a inspiracemi pro dávání zpětné vazby, zpětná vazba lektora

Rozsah kurzu: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Lektor: PhDr. Michal Horák

Cena: 1650 Kč

Č. akreditace: A2019/1366-SP/PC/PP/VP

Kód kurzu: 9937

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
  •  rekapitulace obsahu kurzu

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

Jak zaplatit kurzovné

Kurzovné prosím uhraďte bankovním převodem na číslo účtu 2008247621/0100 (Komerční banka). Jako variabilní symbol používejte kód, který je uveden u každého kurzu.

Do poznámek pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka. Kurz je potřeba uhradit nejpozději 7 dnů před jeho konáním. Faktura Vám bude předána na kurzu. Zaměstnanci DCHB platit převodem nemusí.

Děkujeme za Váš zájem!

 
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!