Umění zpětné vazby

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci, osoby pečující, ostatní zájemci

Popis kurzu

Umění zpětné vazby je intenzivní kurz, kde se účastníci dozví a prakticky vyzkouší, jakým způsobem dávat pozitivní i negativní zpětnou vazbu. Ať už v komunikaci s klienty nebo spolupracovníky. „Umění zpětné vazby“, jelikož je to právě um v tom, jak danou citlivou informaci sdělit tak, aby byla naslouchajícím přijata a nikoli negována či ignorována. Opakovaně se ve zpětné vazbě dostáváme do momentu, kdy neřekneme nic z toho co jsme chtěli a nebo vyslovíme něco, co nás i toho druhého posléze mrzí. Důležitým tématem budou také možnosti zacházení s emocemi při sdělování a nebo naopak slyšení zpětné vazby.

Jednotlivá témata:

  • Reflexe zkušeností účastníků kurzu se zpětnou vazbou
    Zacílení na konkrétní situace účastníků
    Definice a bazální principy zpětné vazby (vysvětelní 7 principů na konkrétních příkladech z praxe)
  • Cvičení ve trojicích na dávání a přijímání zpětné vazby na základě reálných situací účastníků (negativní), skupinová reflexe spojená s dotazy a inspiracemi pro dávání zpětné vazby, zpětná vazba lektora
  • Teorie zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem aplikovaná na situaci dávání a přijímání zpětné vazby, vyložení základních reakčních forem chování útoku a úniku, dále pak základních forem vědomého jednání protitlaku, úkrytu a souhry
  • Praktický nácvik ve dvojicích na dávání a přijímání zpětné vazby na základě reálných situací účastníků (pozitivní). Skupinová reflexe spojená s dotazy a inspiracemi pro dávání zpětné vazby, zpětná vazba lektora

Rozsah kurzu: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Lektor: PhDr. Michal Horák

Cena: 1650 Kč

Č. akreditace: A2019/1366-SP/PC/PP/VP

Kód kurzu: 9937

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
  •  rekapitulace obsahu kurzu

Přihláška na termín 17. 9. 2021 zde!

Přihláška na termín 10.12.2021 zde!