Umění zpětné vazby

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci, osoby pečující, ostatní zájemci

Popis kurzu

Umění zpětné vazby je intenzivní kurz, kde se frekventanti dozvědí a prakticky si vyzkouší jakým způsobem dávat pozitivní i negativní zpětnou vazbu. Ať už v komunikaci s klienty, spolupracovníky nebo dalšími lidmi.

„Umění zpětné vazby“, jelikož je to právě um v tom, jak danou citlivou informaci sdělit tak, aby byla naslouchajícím přijata a nikoli negována či ignorována.

Opakovaně se ve zpětné vazbě dostáváme do momentu, kdy neřekneme nic z toho, co jsme chtěli anebo vyslovíme něco, co nás i toho druhého posléze mrzí.

Důležitým tématem budou také možnosti zacházení s emocemi při sdělování anebo naopak slyšení zpětné vazby.

Tematizovány budou dále také etická východiska zpětné vazby a adekvátnost jejího použití v různých situacích.

Rozsah kurzu: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Lektor: PhDr. Michal Horák

Cena: 1470 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Č. akreditace: 2016/0202-PC/SP/VP/PP

Typ vzdělávání: workshop

Kód kurzu: 9937

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
  •  zpětná vazba lektora

Termín 20.9.2018 již byl zaplněn!

Termín 13.12.2018 již byl zaplněn!