Specifika komunikace v paliativní péči

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, osoby pečující, ostatní zájemci

Popis kurzu

V tomto kurzu se budeme zabývat otázkami vztahujícími se k péči o nevyléčitelně nemocné a umírající se zaměřením na to, jak dobře zvládnout v těchto situacích komunikaci s pacientem a jeho rodinou. Umírání a smrt jsou témata, která k životu patří. Neznamená to však, že se k nim dokážeme dobře a přímo postavit, že na ně dokážeme snadno reagovat a v životě je akceptovat v jejich přirozenosti. Je-li umírání a smrt součástí naší práce, potřebujeme k nim zaujmout svůj vlastní postoj a naučit se s nimi dobře zacházet. Umět se dobře podívat na situaci umírajícího pacienta, na procesy, kterými prochází a na jeho prožívaní, nám může pomoci všemu lépe porozumět a najít cestu k dobré komunikaci s nemocným i jeho blízkými. Přiblížíme si také způsob práce multidisciplinárního týmu, který je nezbytnou součástí kvalitní paliativní péče. .

Jednotlivá témata:

  • Tabuizace tématu smrti a umírání v naší společnosti, otevřená diskuse, vysvětlení základních pojmů.
    Reflexe sebe sama s těmito tématy.
  • Pojmenování specifik komunikace s umírajícími jako nutný předpoklad pro dobrou komunikaci s pacientem a jeho rodinou 
  • Pohled na psychické stavy umírajících i jejich blízkých na podkladě fází popsaných Elisabeth Kubler-Rossovou s využitím kazuistik a osobních zkušeností. 
  • Co určuje kvalitu života v situaci pokročilého nevyléčitelného onemocnění, na co a jak je dobré se u pacienta a rodiny soustředit. Význam a specifika práce multidisciplinárního týmu.

Kód kurzu: 99137

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: A2019/0235-SP/PC/PP/VP

Lektor: PhDr. Ludmila Novotná

Forma výuky: prezenční

Cena: 1480 Kč 

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
  • rekapitulace obsahu kurzu

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!