Specifika komunikace v paliativní péči

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, ostatní zájemci

Popis kurzu

Kurz se zaměřuje na specifika komunikace s osobami nevyléčitelně nemocnými, umírajícími, jejich blízkými a následně pozůstalými, na komunikaci v týmu v rámci paliativní péče. Seminář je zaměřen prakticky, vychází z vlastních zkušeností účastníků a lektorů, je postaven na interakci mezi lektorem a účastníky.

Jednotlivá témata:

  • já a komunikace, já a moje role v práci s umírajícím a nevyléčitelně nemocným a týmu
  • hlavní zásady a specifika komunikace v paliativní péči
  • osobní zkušenost, zpracování nejožehavějších komunikačních témat s umírajícími, nevyléčitelně nemocnými, příbuznými, pozůstalými
  • komunikace v týmu - základy komunikace v týmu, komunikační techniky

Kód kurzu: 99137

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: 2015/0119-PC/SP/VP

Lektor: PhDr. Ludmila Novotná

Typ vzdělávání: workshop

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba