Mluvíme spolu: jak lépe porozumět lidem s duševním onemocněním a vést s nimi dialog

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Popis kurzu

Účastníci workshopu se seznámí s moderními přístupy péče o lidi s duševním onemocněním jako jsou koncept Zotavení (recovery), metoda CARe a Otevřený dialog. Hlavním cílem workshopu je aplikace teoretických poznatků do praxe účastníků tak, aby byli schopni přenést je do svého pracovního kontextu a rozvíjet je. Součástí workshopu bude praktický nácvik vedení dialogu s lidmi s duševním onemocněním, resp. s lidmi v psychosociální krizi. Bude také prostor pro sdílení zkušeností mezi účastníky s cílem propojit nové poznatky s žitou praxí na pracovišti každého z nich.

Jednotlivá témata:

  • práce ve dvojicích (mluvčí, naslouchající) 
  • práce ve trojicích
  • Body scan
  • reflexe

Kód kurzu: 99188

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: A2021/0249-SP/PC

Lektor: Mgr. Jan Kozák, DiS.

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • rekapitulace obsahu kurzu

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!