Právě pro vás připravujeme nabídku kurzů pro rok 2023 a už se na vás těšíme v našich učebnách.

Manipulace a lež: jak si s nimi poradit

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, osoby pečující, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Při jednání s klienty v nepříznivé sociální situaci se pracovníci často setkávají s manipulací a lhaním ze strany klientů. Toto jejich jednání se podílí na udržování a zhoršování jejich nepříznivé sociální situace. Zvládání tohoto jednání je důležitým aspektem při posilování klientů a podpoře jejich sociálního začlenění. Účastníci se na kurzu seznámí s tématem manipulace a lži, ujasní si, proč lidé lžou, naučí se rozpoznat manipulaci a lež, naučí se před lží a manipulací chránit a naučí se na manipulaci a lež ze strany klientů sociálních služeb zdravým způsobem reagovat. Na modelových situacích a praktických nácvicích si zvládání lži a manipulace vyzkoušejí. 

Jednotlivá témata:

  • Co je to manipulace a lež a jaký je její význam u klientů sociálních služeb. 
  • Jak rozpoznat manipulaci a lež u klientů sociálních služeb. 
  • Jak zvládat manipulaci a lež při práci s klientem sociálních služeb. 
  • Praktický nácvik zvládání manipulace a lži

Kód kurzu: 9929

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: A2020/0184-SP/PC/PP/VP

Lektor: Bc. Michal Šalplachta, DiS.

Forma výuky: prezenční

Cena: 2 150 Kč

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • rekapitulace obsahu kurzu
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

Jak zaplatit kurzovné

Kurzovné prosím uhraďte bankovním převodem na číslo účtu 2008247621/0100 (Komerční banka). Jako variabilní symbol používejte kód, který je uveden u každého kurzu.

Do poznámek pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka. Kurz je potřeba uhradit nejpozději 7 dnů před jeho konáním. Faktura Vám bude předána na kurzu. Zaměstnanci DCHB platit převodem nemusí.

Děkujeme za Váš zájem!

 
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!