Manipulace a lež: jak si s nimi poradit

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci, osoby pečující, ostatní zájemci

Popis kurzu

Při jednání s klienty v nepříznivé sociální situaci se pracovníci často setkávají s manipulací a lhaním ze strany klientů. Toto jejich jednání se podílí na udržování a zhoršování jejich nepříznivé sociální situace. Zvládání tohoto jednání je důležitým aspektem při posilování klientů a podpoře jejich sociálního začlenění. Účastníci se na kurzu seznámí s tématem manipulace a lži, ujasní si, proč lidé lžou, naučí se rozpoznat manipulaci a lež, naučí se před lží a manipulací chránit a naučí se na manipulaci a lež ze strany klientů sociálních služeb zdravým způsobem reagovat. Na modelových situacích a praktických nácvicích si zvládání lži a manipulace vyzkoušejí.

Jednotlivá témata:

  • Co je to manipulace a lež a jaký je její význam u klientů sociálních služeb
  • Jak rozpoznat manipulaci a lež u klientů sociálních služeb
  • Jak zvládat manipulaci a lež při práci s klientem sociálních služeb
  • Praktický nácvik zvládání manipulace a lži

Kód kurzu: 9929

Rozsah: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: Bc. Michal Šalplachta, DiS.

Číslo akreditace: A2020/0184-SP/PC/PP/VP

Cena: 1480 Kč

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • rekapitulace obsahu kurzu

Termín 25. srpna 2021 byl již zaplněn!

Přihláška na ONLINE termín 9. prosince 2021 zde!