Komunikace s umírajícími a jejich rodinami

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, osoby pečující, ostatní zájemci

Popis kurzu

Kurz komunikace s umírajícími a jejich rodinami je určen pro ty, kteří se setkávají s nevyléčitelně nemocnými a umírajícími a pro všechny, které toto téma zajímá. Cílem kurzu je, aby profesionál, který doprovází nevyléčitelně nemocného, měl téma smrti alespoň částečně zpracované sám u sebe. Toto proběhne formou práce s textem, s využitím krátkých cvičení a následnou diskusí. Dále se kurz zaměří na to, aby posluchači dobře porozuměli tomu, co se odehrává v psychice nemocného a jeho blízkých v závěrečném období života. Teoreticky bude kurz postaven na konceptu fází při prožívání ztráty, které popsala Elisabeth Kübler Ross a na konceptu strachů vycházejícím z existenciální analýzy a logoterapie. S použitím kazuistik budou posluchačům představeny způsoby, jak lze komunikovat s nevyléčitelně nemocnými, umírajícími a jejich rodinami.

Jednotlivá témata:

  • tabuizace tématu smrti a umírání v naší společnosti
  • nepřipravenost stát tváří v tvář tomuto tématu
  • procesy doprovázející umírání, potřeba je znát, rozumět jim a akceptovat je jako nutný předpoklad pro dobrou komunikaci s klientem a jeho rodinou
  • pohled na psychické stavy umírajících i jejich blízkých na podkladě fází popsaných Elisabeth Kubler-Rossovou s využitím kazuistik a zkušeností posluchačů
  • co určuje kvalitu života v situaci pokročilého nevyléčitelného onemocnění, na co je dobré se u klienta a jeho blízkých zaměřit
  • strachy doprovázející umírání a jak s nimi můžeme pracovat
  • seminární část - konfrontace s tématem života a smrti

Kód kurzu: 9912

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: PhDr. Ludmila Novotná

Číslo akreditace: 2016/0579-PC/SP/PP

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu:

  • 100% účasti na výuce, stvrzené podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba