Právě pro vás připravujeme nabídku kurzů pro rok 2023 a už se na vás těšíme v našich učebnách.

Komunikace s lidmi trpícími Alzheimerovou chorobou

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, osoby pečující

Popis kurzu

Proces stárnutí provází řada psychických i fyzických změn, jež jsou sice fyziologické, nicméně vyžadují odlišný náhled na péči o stárnoucího uživatele. Během procesu stárnutí se často mění hodnoty a potřeby člověka, schopnost komunikace či schopnost adaptace na změny. Kurz Komunikace s lidmi trpícími Alzheimerovou chorobou přináší informace o procesu stárnutí uživatelů sociálních služeb a jejich měnících se potřeb, zejména o základních fyzických i psychických změnách doprovázejících Alzheimerovu demenci. Účastníci kurzu si prohloubí komunikační dovednosti odrážející zvýšené nároky v péči o uživatele s Alzheimerovou nemocí a seznámí se s různými aktivizačními metodami a dalšími možnostmi práce s těmito klienty. Kurz upozorňuje na úskalí péče o stárnoucí uživatele a poskytuje praktické rady k výkonu profese v sociálních službách. 

Jednotlivá témata:

  • stárnutí a stáří - souhrn pochodů probíhajících v čase, rozdíly ve schopnostech jedince a mezi vrstevníky;
  • změny ve stáří - somatické a psychické změny;
  • Alzheimerova choroba - Průběh nemoci, příznaky, rizikové faktory, stádia nemoci; 
  • komunikace - pravidla komunikace se seniory s demencí, rady pro nemocného a pro příbuzné, cvičení paměti - prakticky, reminiscenční terapie, správná výživa. 

Kód kurzu: 99193

Rozsah: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: Bc. Alena Zmrzlá

Číslo akreditace: A2022/0589-SP/PC/PP

Cena: 1 650 Kč (cena pro zaměstnance DCHB 1 480 Kč)

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • rekapitulace obsahu kurzu

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

Jak zaplatit kurzovné

Kurzovné prosím uhraďte bankovním převodem na číslo účtu 2008247621/0100 (Komerční banka). Jako variabilní symbol používejte kód, který je uveden u každého kurzu.

Do poznámek pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka. Kurz je potřeba uhradit nejpozději 7 dnů před jeho konáním. Faktura Vám bude předána na kurzu. Zaměstnanci DCHB platit převodem nemusí.

Děkujeme za Váš zájem!

 
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!