Komunikace a spolupráce s rodinou uživatele sociální služby

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Popis kurzu

Kurz Komunikace a spolupráce s rodinou uživatele sociální služby poskytne účastníkům nejen účinné a efektivní nástroje k zapojení rodiny uživatele do procesu poskytování sociální služby, ale naučí je také efektivně a adekvátně reagovat při problematických situacích.

V první části kurzu se účastníci seznámí s rolí rodiny v životě člověka a s jednotlivými formami spolupráce s rodinou uživatele sociální služby. Na základě praktických zkušeností účastníků budou v této části vymezeny přínosy i limity při práci s rodinou uživatele sociální služby.

Ve druhé části budou účastníci prakticky vedeni k prohloubení svých komunikačních dovedností. Naučí se dobře navázat vtah s jednotlivými rodinnými příslušníky, přizvat je k řešení aktuální situace uživatele sociální služby a také efektivně stanovovat hranice při jednání s jeho rodinou.

V závěrečné části se účastníci dozvědí, jaké jsou nejčastější problematické situace při práci s rodinami klientů a pomocí modelových situací si upevní znalosti jejich řešení. Prostor bude věnován i praktickým dotazům účastníkům vyplývající z jejich praxe.       

Jednotlivá témata:

  • Role rodiny v životě člověka a formy spolupráce s rodinou
  • Komunikace s rodinou uživatele sociálních služeb
  • Problematické situace při práci s rodinou a jejich zvládání
  • Praktické zkušenosti, modelové situace vycházející z dotazů účastníků

Kód kurzu: 9903

Rozsah: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: Mgr. Veronika Valentová

Číslo akreditace: A2020/0183-SP/PC

Cena: 1320 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • rekapitulace obsahu kurzu

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!