Klíč k vyjednávání aneb konečně se domluvíme

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci a ostatní zájemci

Obsah kurzu

Cíle kurzu:

Vyjednávání je velkou součástí našeho života. Denně vyjednáváme v zaměstnání se svými kolegy, nadřízenými, podřízenými, dodavateli a zákazníky ohledně cen, smluv, kvality a mnohých dalších věcí. V neposlední řadě také denně vyjednáváme v našich vztazích, nejen partnerských. Každé jednání je jiné, vždy však uplatňujeme určité vzorce, které vedou k úspěšnému zakončení.

Cílem kurzu je objasnit a uvědomit si vzorce jednání, které vedou k úspěšnému vyjednávání v každodenním životě. Zároveň tyto vzorce jednání naroubovat na naše osobní nastavení mysli a popřípadě si posunout své vlastní hranice, které nám někdy v jednání brání posunout se dál ke stanovenému cíli. Kurz je veden tak, aby co nejjednodušším způsobem ukázal cestu a návod , jak lépe a účinněji ve svých každodenních interakcích jednat.

Jednotlivá témata:

  • Nejčastější komunikační bariéry. Mluvíme spolu, ale nerozumíme si. Proč?
  • Komunikační návyky a jak je posunout
  • Styly řešení konfliktů a jejich uplatnění v jednotlivých situacích
  • Technika, jak se naučit aktivně naslouchat a díky tomu druhého pochopit
  • Technika, jak naopak druhé straně vysvětlit svůj názor tak, aby jej přijala
  • Technika, jak říkat nepříjemné věci
  • Technika, jak zvládnout své negativní emoce při vyjednávání
  • Sdílení zkušeností

Rozsah semináře: 8 hodin

Typ vzdělávání: workshop

Kód kurzu: 9961

Lektor :Mgr. Helena Macková

Č. akreditace: A2021/0926-SP/PC/PP/VP

Forma výuky: prezenční

Cena: 1480 Kč

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!