Jak zvládat náročné komunikační situace

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, ostatní zájemci

Popis kurzu

Kurz je zaměřen na rozvíjení komunikačních kompetencí sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. V průběhu kurzu se pracovníci seznámí s různými typy náročných komunikačních situací, naučí se způsoby, jak jim předcházet a zároveň, jak se zachovat, pokud nastanou. Kurz vede pracovníky k tomu, aby se uměli vyvarovat nedorozumění s klienty či kolegy a v případě, že dojde ke konfliktu, jej uměli řešit tak, aby byly s výsledkem spokojené (nebo alespoň srozuměné) všechny strany konfliktu. Osvojí si také praktické techniky, které mohou využít při zvládání intenzivních emocí v komunikaci a to jak u sebe, tak u svých komunikačních partnerů (klientů, kolegů).

Jednotlivá témata:

  • Co je komunikace?
  • Složky a roviny komunikace
  • Nedorozumění
  • Konflikty
  • Emočně vypjaté situace
  • Zdroje pro zvládání náročných komunikačních situací

Lektor: Mgr. Pavla Frňková

Kód kurzu: 99147

Č. akreditace: A2017/0366-SP/PC

Rozsah semináře: 8 hodin

Forma výuky: prezenční

Typ vzdělávání: workshop

Cena: 1480 Kč

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

  • 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině 
  • zpětná vazba lektora 

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!