Jak využít improvizační techniky v komunikaci

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, osoby pečující, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Zážitkový workshop účastníky obeznámí se základními technikami improvizace, které lze využít v situacích běžného života, nebo v praxi sociálního pracovníka. Díky modelovým cvičením vycházejícím z reálných životních situací (jednání na úřadě, výběrové řízení, situace v MHD, komunikace s nadřízeným či podřízeným, interakce pracovníka s klientem, s kolegou v týmu, telefonický hovor, rodinné situace klienta, interakce ve škole, u lékaře, atd.) si účastníci vyzkouší různé způsoby komunikace a upevní si schopnost nadhledu v situacích, kdy se nachází v nevýhodné vyjednávací pozici, či naopak když se cítí být jistý svojí komunikační strategií. Důraz je kladen zejména na následné praktické využívání získaných dovedností v mezilidské interakci.
Mezilidskou komunikaci a situace, které vznikají v rámci takové interakce, chápeme v našem kurzu jako pestré, živoucí, proměnné, variabilní a permanentní. Účastníci se zaměří na takové situace, které potřebují v modelových situacích sami rozebrat. 

Obsah kurzu:

  • Vyzkoušíte si různé sociální role
  • Postupně eliminujete vnitřního cenzora, který nám brání v uvolnění
  • Naučíte se prosadit, či naopak ustoupit ve vhodnou chvíli.

Zažijete:

  • Modelové situace šité na míru složení konkrétní účastnické skupiny.
  • Reflexi ze strany lektora.
  • Diskuse účastnické skupiny.

Uvolnění, zábavnou formu vzdělávání

Zábavná forma vzdělávání!

Kód kurzu: 99133

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: A2020/0472-SP/PC/PP/VP

Lektor: Mgr. Jaromír Strahovský

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • rekapitulace obsahu kurzu

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!