Jak vyjednávat a dosáhnout dohody

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Vyjednáváme proto, abychom dosáhli lepších výsledků, než jakých bychom dosáhli bez vyjednávání. Vyjednávání je specifický proces komunikace, do kterého vstupují nejméně dva partneři nebo více stran. Mají zájem o společnou věc a cílem vyjednávání je takový výsledek, který je akceptovatelný pro všechny vyjednávající subjekty. Akreditovaný vzdělávací program vysvětluje základní pojmy ve vyjednávacím procesu, objasňuje komunikační strategie při jednání a zabývá se vlivem fyzického a sociálního prostředí a vlivem celkové atmosféry na vyjednávání. Informuje o taktikách, jak upravit jednací prostor a konkrétní umístění účastníků jednání u jednacího stolu. Zabývá se druhy vyjednávání od pozičního přes kompetitivní až ke kooperativnímu jednání. Vysvětluje význam vyjednávacího stylu výhra-výhra a ztráty při výsledku prohra-prohra. Věnuje se osobnosti vyjednávače a jeho vlivu na výsledek vyjednávání. Zdůrazňuje jednotlivé fáze vyjednávání - přípravu, kontaktní fázi, jádro jednání, proces přesvědčování a závěr jednání. Seznamuje s postupy při argumentaci a reakci na invektivy a jakou využijeme strategii a taktiku při jednání. Znalosti a informace ze vzdělávacího programu využijí absolventi jak v pracovním procesu při jednání s jednotlivci nebo externími partnery zařízení sociálních služeb, tak v běžném osobním životě.

Kurz i akreditace jsou pořádány ve spolupráci s Ing. Irenou Osvaldovou

Kód kurzu: 99123

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: Ing. Irena Osvaldová

Číslo akreditace: A2019/0624-SP/VP

Forma výuky: prezenční

Cena: 1600 Kč včetně DPH 21%

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu:

  • 100% účasti na výuce, stvrzené podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba lektora

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!