Interkulturní komunikace

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci, ostatní zájemci

Popis kurzu

Tento akreditovaný workshop je určen pro zájemce, kteří  komunikují s lidmi pocházejícími z odlišného kulturního prostředí, kteří  se potřebují s druhou stranou domluvit tak, aby nikoho neurazili. Co naše kulturní prostředí  považuje za „normální“, může člověka z odlišného kulturního prostředí urazit či zesměšnit. Na kurzu se budeme dále zabývat skrytými vlivy kultury na naše jednání, hodnocením událostí a očekáváním. Součástí jsou i praktické ukázky a  příklady. Budeme pracovat s vašimi či lektorčinými zkušenostmi z praxe.

Jednotlivá témata:

  • co je to interkulturní komunikace
  • kulturní rozdíly mezi euroatlanským prostorem, východní Asií a islámskými státy
  • jak předcházet nedorozuměním plynoucím z rozdílného kulturního základu
  • sdílení zkušeností s interkulturní komunikací ve vlastní praxi, shrnutí obsahu, diskuse

Kód kurzu: 99149

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: 2016/1008-PC/SP/VP

Lektor: Mgr. Veronika Slavíková, DiS.

Typ vzdělávání: workshop

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!