Divadelní improvizace jako nástroj účinné komunikace

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Popis kurzu

Účastník tohoto zážitkového workshopu si osvojí instrumentář základních technik improvizace. Díky modelovým cvičením, kopírujícím možné životní situace (jednání na úřadě, výběrové řízení, situace v MHD, komunikace s nadřízeným či podřízeným, interakce se sociální pracovníkem, interakce s klientem, s kolegou v týmu, telefonický hovor, rodinné situace klienta, interakce ve škole, u lékaře, atd.) získá frekventant kurzu kompetence k upevňování schopnosti nadhledu v situacích, kdy se nachází v nevýhodné vyjednávací pozici a schopnost náhledu nad vlastním jednáním, když se naopak cítí být jistý každou svou komunikační strategií. Důraz je kladen zejména na pestrost jednotlivých situací v mezilidské interakci. Mezilidskou komunikaci a situace, které vznikají v rámci takové interakce chápeme v našem kurzu  jako pestrou, živoucí, proměnnou, variabilní a permanentní. Účinnou přípravu na ní, potom jako potřebu stále reagovat na nové podněty, které běžný a každodenní život přináší. 

Obsah kurzu:

  • Vyzkoušíte si různé sociální role
  • Postupně eliminujete vnitřního cenzora, který nám brání v uvolnění
  • Naučíte se prosadit, či naopak ustoupit ve vhodnou chvíli.

Zažijete:

  • Modelové situace šité na míru složení konkrétní účastnické skupiny.
  • Reflexi ze strany lektora.
  • Diskuse účastnické skupiny.

Uvolnění, zábavnou formu vzdělávání

Zábavná forma vzdělávání!

Kód kurzu: 99133

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: 2016/0853-PC/SP

Lektor: Mgr. Jaromír Strahovský

Typ vzdělávání: workshop

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!