Alternativní a augmentativní komunikace - funkce, nácvik a praktické ukázky

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, osoby pečující

Popis kurzu

Kurz je určen pro ty pracovníky sociálních služeb, kteří pracují s klienty s obtížemi v komunikaci a s těmi, kteří nemluví. Kurz zdůrazňuje nutnost vytvoření alternativního komunikačního systému s klientem, seznamuje s existujícími komunikačními systémy a s tím, jak je zavézt do praxe. Účastníci si sami vyzkouší komunikaci prostřednictvím AAK.

Jednotlivá témata:

  • alternativní a augmentativní komunikace, zavádění alternativních způsobů komunikace do praxe s klienty, metodická ukázka nácviku AAK
  • rozlišování obrázků - nácvik diferenciace, rozvíjení slovní zásoby, nácvik tvoření jednoduché věty "Já chci", rozvíjení větné stavby a nácvik obrácené komunikace, rozvíjení obrázkové slovní zásoby
  • sestava komunikačního sešitu, spontální projev - nácvik komentování, prezentace rozmanitých AAK systémů v elektronické podobě

Kód kurzu: 9953

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: A2019/1362-SP/PC/PP

Lektor: Mgr. Martina Mokrá

Forma výuky: prezenční

Cena: 1480 Kč 

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • rekapitulace obsahu kurzu

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!