Aktivní naslouchání a další techniky komunikace

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Kdo je schopen naslouchat, snáze vybuduje při rozhovoru s uživatelem sociální služby vztah důvěry. Dotazování, podobně jako aktivní naslouchání, umožňuje otevřít dveře. Původní agresivní emoce lze snáze odbourat. Dotazování i naslouchání jsou vynikající metody pro vedení rozhovorů v konstruktivním duchu.

Kurz rozvine komunikační dovednosti a prohloubí znalost aktivního naslouchání. Pomůže si uvědomit, jak využít naslouchání a dotazování pro úspěšné uzavření zakázky s uživatelem sociální služby, jaké jsou metody kladení otázek, jak zvládnout složité komunikační situace a jaké jsou další komunikační techniky.

Jednotlivá témata

 • praktické cvičení - test "Umíš naslouchat?"
 • poslouchání, naslouchání
 • fáze aktivního naslouchání, postup a zásady
 • praktické cvičení - nácvik a uvědomění si problematických výroků
 • pravidla aktivního naslouchání
 • nácvik otázek
 • objasňování, povzbuzování, parafrázování
 • zrcadlení, zpětná vazba
 • specifika aktivního naslouchání v soc. službách - zkušenosti z praxe

Rozsah semináře: 16 hodin

Kód kurzu: 9988

Lektor : Mgr. Pavla Frňková

Forma výuky: prezenční

Typ vzdělávání: workshop

Č. akreditace: 2014/0978-PC/SP/VP/PP

Cena: 2350 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

 • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
 • napsání výstupního testu na 70%