Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách.

Podzimní běh 2021.

Začátek 17. 9. 2021.

150 hodinový kurz splňující podmínky §37 Vyhlášky 505/2006 Sb. Obsahem kurzu je 125 hodin teoretické výuky a 25 hodin praxe. Kurz probíhá v osmi dvoudenních modulech (obvykle pátek a sobota) vždy od 9,00 do 16,00.

 

Předběžné termíny jednotlivých modulů: 

17. a 18. září

24. a 25. září

8. a 9. října

15. a 16. října

22. října

29. a 30. října

5. a 6. listopadu

19. a 20. listopadu

3. prosince

 

+ termíny zkoušek prosinec 2021

Jednotlivá témata:

 • metody sociální práce
 • zvyšování kompetencí uživatelů sociálních služeb
 • komunikace, zvládání obtížných situací s klientem
 • standardy kvality sociálních služeb
 • somatologie, základy ochrany zdraví, hygiena, problematika psychosociálních aspektů chronických onemocnění
 • etika
 • sociálně - právní minimum
 • prevence týrání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 • krizová intervence
 • syndrom vyhoření
 • supervize
 • problematika zdravotního postižení
 • péče o domácnost, péče o nemocné
 • ergoterapie
 • aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, pedagogika volného času
 • psychologie, úvod do psychopatologie

Lektoři kurzu splňují kvalifikační požadavky dle kriterií akreditační komise MPSV ČR.

 

Kód kurzu: 9915

 

Rozsah semináře: 150 hodin

Číslo akreditace: A2019/1369-PK

Forma výuky: prezenční

Cena: 7500 Kč, možnost platby kurzu na splátky

Podmínky přijetí do kurzu: ukončené základní vzdělání a trestní bezúhonnost.

 Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

 • minimálně 80% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
 • esej
 • praxe 25 hodin v zařízeních Diecézní charity Brno nebo v jiné registrované sociální službě dle zákona 2006/108 Sb
 • písemný test

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!