Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách.

Podzimní běh 2018.

Začátek 7. 9. 2018.

150 hodinový kurz splňující podmínky §37 Vyhlášky 505/2006 Sb. Obsahem kurzu je 125 hodin teoretické výuky a 25 hodin praxe. Kurz probíhá v osmi dvoudenních modulech (obvykle pátek a sobota) vždy od 9,00 do 16,00.

 

Předběžné termíny jednotlivých modulů: 

7. a 8. září

21. září

5. a 6. října

12. října

19. a 20. října

2. a 3. listopadu

9. a 10. listopadu

23. a 24. listopadu

1. prosince

14. a 15. prosince

 

+ termíny zkoušek leden 2019

Jednotlivá témata:

 • metody sociální práce
 • zvyšování kompetencí uživatelů sociálních služeb
 • komunikace, zvládání obtížných situací s klientem
 • standardy kvality sociálních služeb
 • somatologie, základy ochrany zdraví, hygiena, problematika psychosociálních aspektů chronických onemocnění
 • etika
 • sociálně - právní minimum
 • prevence týrání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 • krizová intervence
 • syndrom vyhoření
 • supervize
 • problematika zdravotního postižení
 • péče o domácnost, péče o nemocné
 • ergoterapie
 • aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, pedagogika volného času
 • psychologie, úvod do psychopatologie

Lektoři kurzu splňují kvalifikační požadavky dle kriterií akreditační komise MPSV ČR.

 

Kód kurzu: 9915

 

Rozsah semináře: 150 hodin

Číslo akreditace: 2015/0569-PK

Forma výuky: prezenční

Cena: 7500 Kč, možnost platby kurzu na splátky

Podmínky přijetí do kurzu: ukončené základní vzdělání a trestní bezúhonnost.

 Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

 • minimálně 85% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
 • esej
 • praxe 25 hodin v zařízeních Diecézní charity Brno nebo v jiné registrované sociální službě dle zákona 2006/108 Sb
 • písemný test

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!