Zvládání agrese

Cílová skupina účastníků kurzu

ředitelé škol, zástupci ředitelů škol, vedoucí vychovatelé, vedoucí učitelé odborného výcviku, předsedové předmětových komisí

Popis kurzu

Kurz je určen pro pracovníky, kteří si chtějí vyzkoušet zvládání obtížných situací při práci a najít vlastní, specifickou cestu jejich adekvátního řešení.

Cílem kurzu je nabytí základní orientace a sebejistoty v psychicky i  fyzicky obtížných situacích spojených s různě projevovanou agresí.

Vytvořit bezpečí pro exploraci vlastní agrese. Obeznámit se s vlastními tendencemi  k projevům agrese a možnostmi jejich zvládání.

Praktický nácvik fyzických intervencí šetrné sebeochrany vedoucí k zajištění vlastního bezpečí při zachování respektu a důstojnosti k uživateli.

Rozsah semináře: 16 hodin akreditovaného vzdělávání

Lektor: Mgr. Michal Horák a Daniel Kaucký, DiS.

Č. akreditace: MSMT-2416/2014-1-43

Forma výuky: prezenční

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!