Způsoby zvládání obtížných situací

Cílová skupina účastníků kurzu

ředitelé škol, zástupci ředitelů škol, vedoucí vychovatelé, vedoucí učitelé odborného výcviku, předsedové předmětových komisí

Popis kurzu

Cílem kurzu je osvojit si způsoby reagování a jednání v obtížných situacích. Účastníci si procvičí modelová cvičení v rolích učitel x žák / vychovatel x chovanec, připraví se na konkrétní situace, prakticky si vyzkouší hledání způsobů řešení v konkrétních situacích účastníků, možnosti a mody jednání v obtížných situacích.

Rozsah semináře: 24 hodin akreditovaného vzdělávání

Lektor: Mgr. Michal Horák a Daniel Kaucký, DiS.

Č. akreditace: MSMT-2416/2014-1-43

Forma výuky: prezenční

 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!