25. výročí DCHB

Nedirektivní komunikace s dětmi

Cílová skupina účastníků kurzu

osoby pracující s dětmi, ostatní zájemci

Popis kurzu

Cílem kurzu je naučit účastníky nedirektivnímu způsobu komunikace s dětmi, který je prevencí konfliktů a podporuje u dětí rozvoj zdravé osobnosti. Nedirektivní komunikace je teoreticky ukotvena v na klienta orientovaném přístupu, jehož zakladatelem je Carl Rogers a dále rozvíjena v terapii hrou Virginie Axlineové a filiální terapii manželů Guerneyových.

Jednotlivá témata:

  • teoretické a historické zakotvení nedirektivní komunikace s dětmi
  • základní pilíře na klienta orientovaného přístupu
  • reflektování pocitů dítěte
  • attachment
  • vývojové potřeby dítěte
  • projevy neuspokojení
  • zadávání hranic

Kurz je provázán s akreditovanými kurzy Úvod do terapie hrou  a Úvod do filiální terapie

Lektor: Mgr. Jeanette Vrtková

Kód kurzu: 99131

Rozsah semináře: 8 hodin

Forma výuky: prezenční

Cena: 1200 Kč včetně 21% DPH (cena pro zaměstnance DCHB je 992 Kč)

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

  • 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině 
  • zpětná vazba lektora 

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!