Náhradní rodinná péče v kostce

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, pěstouni, ostatní zájemci o tuto problematiku

Popis kurzu

Účastníci semináře získají základní informace o náhradní rodinné péči (NRP), které vychází ze zákonných norem a jejich změn. Ucelené informace načerpají zážitkovou formou a budou je tak moci využít v profesním i osobním životě.  

Jednotlivá témata 

  • legislativní rámec NRP 
  • odkud přicházejí děti do NRP 
  • jaké jsou instituty (typy) NRP 
  • jaké kompetence by měl mít náhradní rodič 
  • jak probíhá zprostředkování NRP 
  • jak se dítěti vybírá nejvhodnější rodina 
  • jak vzniká nová rodina 
  • co dítě potřebuje v náhradní rodině a další 

Lektor: Bc. Miluše Vybíralová

O náhradní rodinnou péči se zajímá od roku 2006, kdy prošla přípravou k NRP a byla zařazena do evidence žadatelů o NRP. Profesně je koordinátorkou osvětové kampaně k NRP. V lektorské činnosti klade důraz na předání praktických informací zážitkovou formou. 

Kód kurzu: 99155

Rozsah semináře: 8 hodin

Forma výuky: prezenční

Cena: 847 Kč včetně 21% DPH (cena pro zaměstnance DCHB je 700 Kč)

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

  • 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině 
  • zpětná vazba lektora 

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!