Kritické myšlení aneb jak se zorientovat v návalu informací

Cílová skupina účastníků kurzu

vsichni zájemci

Popis kurzu

Kritické myšlení nám pomáhá posoudit a vyhodnotit předložené informace. Účastníci kurzu se naučí, jak pracovat s informacemi a problémy – jak správně analyzovat, volit a realizovat řešení. Osvojí si techniky a metody, jak hledat nová východiska a možnosti řešení problému. V modelových situacích si procvičí dovednosti potřebné k vedení smysluplné diskuze a informovanému rozhodování.

Dozvíte se, co jsou tzv. fake news, jak rozpoznat dezinterpretace, mediální manipulace či alternativní fakta, a jak se proti nim můžeme bránit.

Kód kurzu: 9916

Rozsah semináře: 8 hodin

Forma výuky: prezenční

Lektor: PhDr. Petr Horehleď

Cena: 605 Kč včetně 21% DPH (cena pro zaměstnance DCHB je 500 Kč)

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

  • 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině 
  • zpětná vazba lektora 

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!