Školící akce

Oddělení vzdělávání Diecézní charity Brno nabízí i další školící akce a kurzy, které nejsou akreditovanými vzdělávacími programy u MPSV. Tyto kurzy  si mohou dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách započítat do svého vzdělávání zaměstnanci Diecézní charity Brno a členové Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR v maximálním rozsahu 8 hodin školících akcí za kalendářní rok. Kurzy jsou otevřeny i ostatním zájemcům.

 Přehled školících akcí: 

Aktuální nabídku všech školících akcí a kurzů naleznete zde.

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!