Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Efektivní týmová spolupráce v sociálních službách

Akreditovaný vzdělávací program motivuje účastníky vzdělávání k týmové spolupráci prostřednictvím případových studií a příkladů z praxe v sociálních službách.  Vysvětluje pojmy pracovní skupina a pracovní tým a jaký je mezi nimi rozdíl. Orientuje se na přínosy a úskalí týmové spolupráce a co lze a nelze řešit týmově. Prostřednictvím případové studie z prostředí sociálních služeb vysvětluje synergický efekt týmové spolupráce jako skládání úsilí jednotlivců. Zmiňuje významné faktory týmové práce, jako jsou postoj členů týmu, sociometrie týmu, vztahy v týmu, způsoby komunikace, chování a jednání členů týmu. Zabývá se pojmy agresivní a asertivní jednání, pasivita, manipulace a konflikt v týmu.  Konkrétně aplikuje týmovou spolupráci na jednotlivé pracovní týmy v sociálních službách s přihlédnutím k organizační struktuře zařízení sociálních služeb a typu uživatelů sociálních služeb. Zahrnuje test týmových rolí podle R. Mereditha Belbina a jeho vyhodnocení. Zabývá se týmovou rolí manažera a kompetencemi vedoucího týmu v sociálních službách. Program zahrnuje konkrétní příklady a případové studie z praxe v sociálních službách, které je možné řešit týmově a podporuje týmovou spolupráci různých pracovních pozic.
Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 22. 10. 2015, 09:00 — 22. 10. 2015, 16:00

Práce s rodinou v adlerovském duchu

V tomto akreditovaném kurzu představíme způsoby, jak lze klienty podpořit v rozvoji rodičovských kompetencí. Účastníci si vyzkouší, jak lze v rozhovoru rozpoznat potřeby rodičů a dětí, jak rodiče ukotvit v rodičovské roli, jak jim nabídnout prostředky ke zlepšení jejich vztahu s dětmi a podpořit je ke změně.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 15. 10. 2015, 09:00 — 16. 10. 2015, 16:00

MS Excel - práce s tabulkovým procesorem

Účastníci se seznámí s tabulkovým procesorem MS Excel jako s efektivním nástrojem k operacím s tabulkami. Naučí se základní pravidla při nastavení prostředí, základy tvorby tabulkových dokumentů, úpravy a formátování dokumentů, základy využívání MS Excelu jako nástroje k výpočtům.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 26. 5. 2015, 14:00 — 2. 6. 2015, 18:00

Úvod do komunikační strategie a asertivní techniky

Tento akreditovaný kurz uvádí konkrétní příklady  komunikačních situací a využití asertivních technik, zahrnuje tréninkové jednotky a případové studie z praxe v sociálních službách. Představí možnosti, jak komunikovat v pozitivních i negativních situacích navzájem mezi sebou na pracovišti, s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou, s externími spolupracovníky a organizacemi, abychom si zachovali svou důstojnost a současně nepoškodili komunikačního partnera.
Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 14. 5. 2015, 08:30 — 14. 5. 2015, 16:00

Právo v sociálních službách - Veřejná podpora pro NNO

Na tomto akreditovaném workshopu se dozvíte vše o uplatňování pravidel veřejné podpory.
Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 15. 4. 2015, 08:30 — 15. 4. 2015, 14:00

Právo aktuálně a společně v soc. službách - Nová úprava soukromého práva a sociální služby

V tomto akreditovaném workshopu budou mít účastníci možnost získat informace o nové úpravě soukromého práva ze zaměřením na jejich dopad na poskytování sociálních služeb.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 11. 12. 2014, 09:00 — 11. 12. 2014, 16:00

Omezení svéprávnosti a výkon opatrovnictví

Cílem kurzu je seznámit účastníky se současnou úpravou výkonu opatrovnictví, koncepcí, ze kterého stávající model opatrovnictví vychází, s dalšími podpůrnými opatřeními, požadavky na výkon opatrovnictví a nezbytností propojení výkonu opatrovnictví a sociální práce. V rámci kurzu budou předloženy účastníkům nejen teoretické teze, ale především praktické zkušenosti. V případě zájmu mohou být řešeny konkrétní kazuistiky.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 10. 12. 2014, 08:30 — 10. 12. 2014, 14:00

Spolupráce s rodinnými příslušníky dospělých uživatelů sociálních služeb

Cíle tohoto akreditovaného kurzu

  • porozumění situacím mezi dospělým uživatelem sociání služby a jeho rodinným příslušníkem (zejména pak děti, rodiče, sourozenci a partneři uživatelů)
  • porozumění prožívání zátěžových situací z pohledu rodiny a pracovníka
  • nácvik dovedností pracovníků v komunikaci s rodinnými přílušníky dospělých uživatelů
  • vyjasnění prostoru a způsobů spolupráce služby s rodinnými přílušníky
Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 1. 12. 2014, 09:00 — 2. 12. 2014, 16:00

Spolupráce s lidmi, kteří mají potíže s porozuměním

Akreditovaný kurz je zaměřen na práci s lidmi se sníženými komunikačními schopnostmi a se sníženou schopností porozumět informacím (především na osoby s mentálním postižením, s duševními poruchami a s demencemi) v procesu dojednávání a poskytování sociální služby.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 10. 11. 2014, 09:00 — 11. 11. 2014, 16:00

Základy ergoterapie v praxi pracovníků v sociálních službách

Absolvent tohoto akreditovaného kurzu získá základní vhled do oblati ergoterapie. Dozví se, jak trénovat motoriku s klienty, jak klienta podporovat v soběstačnosti, jak komunikovat a pečovat o lidi s různým postižením.

V případě zájmu alespoň tří osob bude kurz také zdravotně akreditován. Cena zdravotního osvědčení bude 20 Kč vybíraných v hotovosti na místě. Prosíme uvádějte do přihlášky, zda máte o zdravotní akreditaci zájem či ne.

 KURZ JIŽ BYL ZAPLNĚN

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 5. 11. 2014, 09:00 — 5. 11. 2014, 14:00
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!