25. výročí DCHB
Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Konference Domácí hospicová a paliativní péče v Jihomoravském kraji

Diecézní charita Brno Vás zve na konferenci, která se bude věnovat péči o nevyléčitelně nemocné lidi a jejich rodiny. Konat se bude 7. prosince, ve 14.00 hod. Díky vstřícnosti Knihovny Jiřího Mahena bude uspořádána ve Velkém společenském sále knihovny na Kobližné 4 v Brně. Vystoupí mj. profesor Jiří Vorlíček nebo MUDr. Ladislav Kabelka. Záštitu převzal hejtman Jihomoravského kraje. Těšíme se na vaši účast!

Zvládací strategie problematických klientů

Cílem tohoto akreditovaného kurzu je naučit se, jak pracovat s problematickými klienty. 

 KURZ JIŽ BYL ZAPLNĚN !

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 3. 11. 2015, 08:30 — 3. 11. 2015, 16:00

Rukodělné techniky v sociální službě - podzimní a dušičková vazba

Účastníci workshopu se seznámí s různými rukodělnými technikami, které mohou využít při práci s klienty. Dozvědí se, které techniky jsou vhodné pro určité typy klientů, jaké je úskalí těchto technik a jak je správně použít. Naleznou novou inspiraci k tvorbě s klienty, prakticky si vyzkouší různé techniky a bezpečnostní opatření při práci s technikou. AKREDITOVANÝ KURZ !

Tento kurz se bude zabývat výrobou podzimních a dušičkových dekorací.

Veškerý pracovní materiál v ceně kurzu !

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 23. 10. 2015, 08:30 — 23. 10. 2015, 16:00

Efektivní týmová spolupráce v sociálních službách

Akreditovaný vzdělávací program motivuje účastníky vzdělávání k týmové spolupráci prostřednictvím případových studií a příkladů z praxe v sociálních službách.  Vysvětluje pojmy pracovní skupina a pracovní tým a jaký je mezi nimi rozdíl. Orientuje se na přínosy a úskalí týmové spolupráce a co lze a nelze řešit týmově. Prostřednictvím případové studie z prostředí sociálních služeb vysvětluje synergický efekt týmové spolupráce jako skládání úsilí jednotlivců. Zmiňuje významné faktory týmové práce, jako jsou postoj členů týmu, sociometrie týmu, vztahy v týmu, způsoby komunikace, chování a jednání členů týmu. Zabývá se pojmy agresivní a asertivní jednání, pasivita, manipulace a konflikt v týmu.  Konkrétně aplikuje týmovou spolupráci na jednotlivé pracovní týmy v sociálních službách s přihlédnutím k organizační struktuře zařízení sociálních služeb a typu uživatelů sociálních služeb. Zahrnuje test týmových rolí podle R. Mereditha Belbina a jeho vyhodnocení. Zabývá se týmovou rolí manažera a kompetencemi vedoucího týmu v sociálních službách. Program zahrnuje konkrétní příklady a případové studie z praxe v sociálních službách, které je možné řešit týmově a podporuje týmovou spolupráci různých pracovních pozic.
Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 22. 10. 2015, 09:00 — 22. 10. 2015, 16:00

Práce s rodinou v adlerovském duchu

V tomto akreditovaném kurzu představíme způsoby, jak lze klienty podpořit v rozvoji rodičovských kompetencí. Účastníci si vyzkouší, jak lze v rozhovoru rozpoznat potřeby rodičů a dětí, jak rodiče ukotvit v rodičovské roli, jak jim nabídnout prostředky ke zlepšení jejich vztahu s dětmi a podpořit je ke změně.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 15. 10. 2015, 09:00 — 16. 10. 2015, 16:00

MS Excel - práce s tabulkovým procesorem

Účastníci se seznámí s tabulkovým procesorem MS Excel jako s efektivním nástrojem k operacím s tabulkami. Naučí se základní pravidla při nastavení prostředí, základy tvorby tabulkových dokumentů, úpravy a formátování dokumentů, základy využívání MS Excelu jako nástroje k výpočtům.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 26. 5. 2015, 14:00 — 2. 6. 2015, 18:00

Úvod do komunikační strategie a asertivní techniky

Tento akreditovaný kurz uvádí konkrétní příklady  komunikačních situací a využití asertivních technik, zahrnuje tréninkové jednotky a případové studie z praxe v sociálních službách. Představí možnosti, jak komunikovat v pozitivních i negativních situacích navzájem mezi sebou na pracovišti, s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou, s externími spolupracovníky a organizacemi, abychom si zachovali svou důstojnost a současně nepoškodili komunikačního partnera.
Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 14. 5. 2015, 08:30 — 14. 5. 2015, 16:00

Právo v sociálních službách - Veřejná podpora pro NNO

Na tomto akreditovaném workshopu se dozvíte vše o uplatňování pravidel veřejné podpory.
Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 15. 4. 2015, 08:30 — 15. 4. 2015, 14:00

Právo aktuálně a společně v soc. službách - Nová úprava soukromého práva a sociální služby

V tomto akreditovaném workshopu budou mít účastníci možnost získat informace o nové úpravě soukromého práva ze zaměřením na jejich dopad na poskytování sociálních služeb.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 11. 12. 2014, 09:00 — 11. 12. 2014, 16:00

Omezení svéprávnosti a výkon opatrovnictví

Cílem kurzu je seznámit účastníky se současnou úpravou výkonu opatrovnictví, koncepcí, ze kterého stávající model opatrovnictví vychází, s dalšími podpůrnými opatřeními, požadavky na výkon opatrovnictví a nezbytností propojení výkonu opatrovnictví a sociální práce. V rámci kurzu budou předloženy účastníkům nejen teoretické teze, ale především praktické zkušenosti. V případě zájmu mohou být řešeny konkrétní kazuistiky.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 10. 12. 2014, 08:30 — 10. 12. 2014, 14:00
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!