Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Stížnost v sociální službě

Cílem tohoto akreditovaného kurzu je porozumět a pochopit smysl stížností, námětů a připomínek na kvalitu sociální služby. Uvědomit si přínos stížností, námětů a připomínek pro službu, pracovníky ve službě a především pro uživatele služby.

 

Místo: Diecézní charita Brno,tř. Kpt.Jaroše 9,  Brno
Termín: 19. 9. 2016, 08:30 — 19. 9. 2016, 16:00

Poradenství pro pozůstalé

Od roku 2012 existuje pod Ministerstvem pro místní rozvoj v Národní soustavě povolání nový obor – Poradce pro pozůstalé. Co je poradenství pro pozůstalé? Kdo může být poradcem, jaký by měl být a co může takový poradce nabídnout klientům? Kdo jsou klienti takového poradenství a v jakých případech probíhá? Jak může toto poradenství vypadat a jak by vypadat nemělo? Jaké techniky, modely a způsoby se v tomto poradenství využívají? Tématem kurzu budou odpovědi na tyto a další otázky.
Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 1. 6. 2016, 08:30 — 1. 6. 2016, 16:00

Úvod do výběru zaměstnanců a jejich adaptační proces v neziskovém sektoru

Je známo, že lidé jsou to nejcennější, čím každá organizace disponuje. Cílem tohoto akreditovaného kurzu je přinést účastníkům praktické tipy pro výběr takových zaměstnanců, kteří pomohou organizaci dosahovat jejích cílů. Výběr pracovníků je v kurzu představen v širším kontextu řízení lidských zdrojů, přibližuje zásady výběru a zabývá se jednotlivými kroky procesu výběru.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 19. 5. 2016, 08:30 — 19. 5. 2016, 16:00

Základy individuálního plánování s osobami bez přístřeší 16.5.

Tento akreditovaný kurz umožní účastníkům orientovat se v zákonných požadavcích na individuální přístup a ve standardu kvality č. 5 v současné i připravované podobě. Seznámí účastníky s jednotlivými fázemi individuálního plánování a jejich aplikací při práci s osobami bez přístřeší.
Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 16. 5. 2016, 08:30 — 16. 5. 2016, 16:00

Rukodělné techniky v sociální službě - práce s barvami

Tento akreditovaný workshop je pozváním k hledání nové inspirace pro vaši práci s klienty. Seznámíte se s nejrůznějšími moderními i tradičními technikami, s novými přírodními materiály a jejich kombinacemi. Objevíte mnoho kreativních námětů zaměřených nejen na jaro. Dozvíte se o vhodné kombinace barev a o jejich vlivu na člověka.

Odnesete si vlastnoručně aranžované rámečky, květináčky a vázičky.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 11. 5. 2016, 08:30 — 11. 5. 2016, 16:00

Rukodělné techniky v sociální službě - mandala jako výtvarná aktivita  s uživateli soc. služeb

Tento akreditovaný workshop bude zaměřen na využití mandaly jako výtvarné aktivity. Účastníci se dozví základní informace o mandale a jejím využití při práci s klienty, seznámí se s různými přístupy v práci s mandalou, získají tipy a postupy na práci s mandalou. Zjistí, jak s mandalou pracovat individuálně i se skupinou, jaké techniky práce k tvorbě mandaly využít, vytvoří si několik vlastních mandal různými výtvarnými technikami, vzájemně se obohatí nápady a zkušenostmi z vlastní praxe. Povíme si i o terapeutickém  a relaxačním přesahu práce s mandalou.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 4. 5. 2016, 08:30 — 4. 5. 2016, 16:00

Psychologie stárnutí a stáří

Tento akreditovaný workshop se bude věnovat důležitým potřebám klientů v seniorském věku, jaké psychické nemoci jsou časté, jaké nároky jsou kladené na sociální zařízení a personál Účastníci se budou orientovat v odborném názvosloví, budou seznámeni s kompetencemi svých pozic a podmínkami poskytování péče v sociálním zařízení.

Místo: Diecézní charita Brno,tř. Kpt.Jaroše 9,  Brno
Termín: 3. 5. 2016, 08:30 — 3. 5. 2016, 16:00

Komunikace s umírajícími a jejich rodinami

Cílem tohoto akreditovaného kurzu je posílit kompetence v komunikaci s umírajícími a jejich blízkými a seznámit se s možnými komunikačními technikami a jejich využitím v praxi.

V případě zájmu alespoň tří osob bude kurz také zdravotně akreditován. Cena zdravotního osvědčení bude 20 Kč vybíraných v hotovosti na místě. Prosíme uvádějte do přihlášky, zda máte o zdravotní akreditaci zájem či ne.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9
Termín: 20. 4. 2016, 08:30 — 20. 4. 2016, 16:00

Management v sociálních službách

Tento akreditovaný kurz poskytne účastníkům základní průřez do problematiky managementu, napomůže porozumět manažerským termínům a dalším adekvátním používaným termínům.

Doporučujeme tento kurz absolvovat s následujícím akreditovaným kurzem Management v sociální praxi.

V případě zájmu alespoň tří osob bude kurz také zdravotně akreditován. Cena zdravotního osvědčení bude 20 Kč vybíraných v hotovosti na místě. Prosíme uvádějte do přihlášky, zda máte o zdravotní akreditaci zájem či ne.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 7. 4. 2016, 08:30 — 7. 4. 2016, 16:00

Základy komunikace a metod vyjednávání se zájemci a klienty sociální služby

Tento akreditovaný workshop je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, všem, kteří jednají se zájemci o službu nebo s nimi přichází do kontaktu. Účastníci se seznámí s legislativním rámcem a povinnostmi, které z toho pro poskytovatele plynou. Seznámí se průběhem jednání - jeho formou i obsahem. Další oblastí jsou alternativní a speciální potřeby zájemců. V druhé části kurzu se účastníci věnují práci při vytváření metodiky- vlastních postupů ve spojení s praktickým cvičením. Během kurzu je prostor pro sdílení zkušeností a dobré praxe.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 16. 3. 2016, 08:30 — 16. 3. 2016, 16:00
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!