25. výročí DCHB
Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Osobní rozvoj - jak si zlepšit náladu a být duševně svěží (nejen) na pracovišti

Kurz je zaměřen na oblast psychohygieny všedního dne, obsahuje ochutnávku postupů vedoucích k pochopení a respektování vlastní osoby, předcházení vzniku nemocí a syndromu vyhoření, rozvoji a podpoře duševního zdraví. Cílem kurzu je pomoci účastníkům sestavit balíček technik aktivní prevence, zahrnující každodenní prostředky regulace stresu a kompenzace pracovního vypětí.

V případě zájmu alespoň tří osob bude kurz také zdravotně akreditován. Cena zdravotního osvědčení bude 20 Kč vybíraných v hotovosti na místě. Prosíme uvádějte do přihlášky, zda máte o zdravotní akreditaci zájem či ne.

KURZ JIŽ BYL ZAPLNĚN !

 

 

 

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 8. 12. 2016, 08:30 — 8. 12. 2016, 16:00

Základní metody a strategie při zvládání konfliktních situací v sociální službě

S konfliktními situacemi se setkáváme při práci s klientem, kolegy, nadřízenými či podřízenými. Aby konflikty nezanechávaly větší škody a nepříjemně nečekané situace, seznámíme se s možnostmi jak konfliktu ve vztahu klient x pracovník, pracovník x pracovník předcházet, jak je řešit, jak je uklidňovat, jak dojít ke konstruktivnímu řešení. Řekneme si, co konflikty vyvolávají a způsobují. Analyzujeme také své vlastní emoce a reakce v případě konfliktu, řekneme si, jak s tímto zjištěním pracovat, abychom neubližovali sobě ani druhým.

Akreditovaný kurz.

KURZ JIŽ BYL ZAPLNĚN !

 

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 5. 12. 2016, 08:30 — 5. 12. 2016, 16:00

Trénování paměti 2.12.2016

TRÉNINK PAMĚTI je stejně důležitý jako trénink tělesný. Trénování psychických funkcí může nervové buňky stimulovat k vytváření nových spojení.

Cíle kurzu:

  • Rozšíření všeobecných znalostí účastníků kurzu v oblasti trénování paměti pro svou potřebu, pro potřebu svých dětí, rodičů a hlavně klientů.
  • Vytvoření si vlastních tvořivých myšlenek a užitečné zábavy při komunikaci.
  • Naučit klienty vzájemné spolupráci, komunikaci a navázání bližších vztahů
  • Metoda příjemného “šoku”, když senioři zjistí, že si toho ještě dost pamatují a zvýší si tak svoje sebevědomí a zájem o nové vědomosti a elán do života.

KURZ JIŽ BYL ZAPLNĚN !

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 2. 12. 2016, 08:30 — 2. 12. 2016, 16:00

Rukodělné techniky v sociální službě - vánoční ozdoby a dárky

Tento akreditovaný workshop je pozváním k hledání nové inspirace pro vaši práci s klienty. Seznámíte se s nejrůznějšími moderními i tradičními technikami, s novými přírodními materiály a jejich kombinacemi.

Tento workshop je zaměřen na výrobu vánočních dárků a ozdob, odnesete si vlastnoručně vyrobené ozdoby z překližky nebo např. batikovaný šátek. 

Místo: třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 30. 11. 2016, 08:30 — 30. 11. 2016, 16:00

Sebehodnocení v sociálních službách

Cílem tohoto akreditovaného workshopu je získat znalosti sebehodnocení v procesu poskytování sociálních služeb.
Místo: Diecézní charita Brno,tř. Kpt.Jaroše 9,  Brno
Termín: 21. 11. 2016, 08:30 — 21. 11. 2016, 16:00

Financování neziskových organizací

Tento kurz zodpoví základní otázky financování neziskových organizací, jaká jsou pravidla veřejné podpory při financování neziskových aktivit, zodpoví aktuální otázky financování sociálních služeb.

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 16. 11. 2016, 09:00 — 16. 11. 2016, 15:00

Základní techniky muzikoterapie při práci s klientem II

Jedná se o volné pokračování kurzu Základy muzikoterapie při práci s klientem.   Účastníci se seznámí s  dalšími  muzikoterapeutickými přístupy,  které pak budou moci aplikovat v práci s klienty. Kurz má teoretickou i praktickou část. V průběhu kurzu si účastníci seznámí s technikou vedení řízené a volné improvizace, aplikací aktivní a skupinové muzikoterapie, základy a zásady při vytváření muzikoterapeutického plánu,  komponování jednoduchých doprovodů ke skladbám vážné hudby prostřednictvím hry na tělo nebo za doprovodu Orffova instrumentáře, výrobou jednoduchých hudebních nástrojů, využitelných v procesu muzikoterapie.

Akreditovaný workshop.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 16. 11. 2016, 08:30 — 16. 11. 2016, 16:00

Kreativita jako cesta k osobnímu a profesnímu růstu

Tento akreditovaný seminář je pozváním k hledání nové inspirace pro vaši práci. Každodennost a stereotyp všedního dne v pracovním procesu, ale i v osobním životě, potlačuje naši vlastní tvořivost. Proč nápady a nové myšlenky zůstávají mnohdy pouze v naší mysli a jenom vyjímečně se nám podaří je realizovat? Proč někdy již nové nápady ani nepřicházejí? Seminář vám nabízí možnost alespoň na pár hodin se zastavit a tvořivou formou otevřít prostor novým nápadům pro vaši práci i osobní život.

V případě zájmu alespoň tří osob bude kurz také zdravotně akreditován. Cena zdravotního osvědčení bude 20 Kč vybíraných v hotovosti na místě. Prosíme uvádějte do přihlášky, zda máte o zdravotní akreditaci zájem či ne.

KURZ JIŽ BYL ZAPLNĚN !

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 14. 11. 2016, 08:30 — 15. 11. 2016, 16:00

Syndrom vyhoření a jeho prevence prostřednictvím psychohygienických a relaxačních metod - Žďár

Mýdlo, sprchový gel, peeling, šampon.... každodenní tělesná hygiena je nám přirozená a dodržování jejich zásad nám nedělá problémy. Ale jak je to s hygienou duševní? Kurz psychohygiena a relaxační techniky přinese pohledy na stres, jeho projevy a zvládání, seznámí se základy duševní hygieny a zachování psychické pohody. Součástí kurzu je úvod do technik relaxace a nácvik základních relaxačních metod. Akreditovaný kurz.

Místo: Diecézní charita Brno, Horní 22, Žďár nad Sázavou
Termín: 14. 11. 2016, 08:30 — 15. 11. 2016, 16:00

Co přináší stárnutí a stáří

Účastníci tohoto akreditovaného workshopu se seznámí s problematikou změn, které probíhají ve stáří, s péčí o seniory vycházející z uspokojování bio-psycho-socio-spirituálních potřeb a dále s problematikou úspěšné komunikace se seniory. 

Po absolvování workshopu budou účastníci nahlížet na problematiku života seniorů v její celistvosti. Lépe budou identifikovat potřeby jednotlivých klientů a podílet se na jejich uspokojování. Účinněji budou zvládat náročné komunikační situace s osobami trpícími demencí.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 7. 11. 2016, 08:30 — 7. 11. 2016, 16:00
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!