25. výročí DCHB
Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Komunikace s umírajícími a jejich rodinami

Cílem tohoto akreditovaného kurzu je posílit kompetence v komunikaci s umírajícími a jejich blízkými a seznámit se s možnými komunikačními technikami a jejich využitím v praxi.

V případě zájmu alespoň tří osob bude kurz také zdravotně akreditován. Cena zdravotního osvědčení bude 20 Kč vybíraných v hotovosti na místě. Prosíme uvádějte do přihlášky, zda máte o zdravotní akreditaci zájem či ne.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9
Termín: 20. 4. 2016, 08:30 — 20. 4. 2016, 16:00

Vedení poradenského rozhovoru v systemickém rámci

Praktická ukázka z kapitol systemické psychoterapie, zaměřená na  aplikaci v běžné praxi pomáhajících profesí.  Účastník se naučí prakticky pracovat a využít techniky systemické psychoterapie. Akreditovaný kurz!

 

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 20. 4. 2016, 08:30 — 21. 4. 2016, 16:00

Management v sociálních službách

Tento akreditovaný kurz poskytne účastníkům základní průřez do problematiky managementu, napomůže porozumět manažerským termínům a dalším adekvátním používaným termínům.

Doporučujeme tento kurz absolvovat s následujícím akreditovaným kurzem Management v sociální praxi.

V případě zájmu alespoň tří osob bude kurz také zdravotně akreditován. Cena zdravotního osvědčení bude 20 Kč vybíraných v hotovosti na místě. Prosíme uvádějte do přihlášky, zda máte o zdravotní akreditaci zájem či ne.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 7. 4. 2016, 08:30 — 7. 4. 2016, 16:00

Základy komunikace a metod vyjednávání se zájemci a klienty sociální služby

Tento akreditovaný workshop je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, všem, kteří jednají se zájemci o službu nebo s nimi přichází do kontaktu. Účastníci se seznámí s legislativním rámcem a povinnostmi, které z toho pro poskytovatele plynou. Seznámí se průběhem jednání - jeho formou i obsahem. Další oblastí jsou alternativní a speciální potřeby zájemců. V druhé části kurzu se účastníci věnují práci při vytváření metodiky- vlastních postupů ve spojení s praktickým cvičením. Během kurzu je prostor pro sdílení zkušeností a dobré praxe.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 16. 3. 2016, 08:30 — 16. 3. 2016, 16:00

Motivační rozhovory

Cílem akreditovaného kurzu je seznámit účastníky se základními motivačními technikami uživatelů sociálních služeb.

 

Místo: Diecézní charita Brno,tř. Kpt.Jaroše 9,  Brno
Termín: 10. 3. 2016, 08:30 — 11. 3. 2016, 16:00

Spolu a jinak v sociální práci

V tomto akreditovaném kurzu se zaměřujeme na praktické strategie a postupy adleriánského přístupu, které napomáhají získání klienta pro spolupráci, budování jeho vnitřní motivace pro změnu a podporují rozvoj dovedností klienta pro jeho uplatnění ve společnosti. Účastníci si osvojí metodu tzv. podpůrných rozhovorů, naučí se identifikovat zdroje a silné stránky klientů a účelně tyto zdroje využívat k podpoře klientů pro řešení problémů a změně. Účastníkům nabídneme možnosti, jak pracovat s problémovým chováním klienta.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 10. 12. 2015, 08:30 — 11. 12. 2015, 16:00

Osobní rozvoj  - jak si zlepšit náladu a být duševně svěží (nejen) na pracovišti 4.12.

Kurz je zaměřen na oblast psychohygieny všedního dne, obsahuje ochutnávku postupů vedoucích k pochopení a respektování vlastní osoby, předcházení vzniku nemocí a syndromu vyhoření, rozvoji a podpoře duševního zdraví. Cílem kurzu je pomoci účastníkům sestavit balíček technik aktivní prevence, zahrnující každodenní prostředky regulace stresu a kompenzace pracovního vypětí.

V případě zájmu alespoň tří osob bude kurz také zdravotně akreditován. Cena zdravotního osvědčení bude 20 Kč vybíraných v hotovosti na místě. Prosíme uvádějte do přihlášky, zda máte o zdravotní akreditaci zájem či ne.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 4. 12. 2015, 08:30 — 4. 12. 2015, 16:00

Základy ergoterapie v prostředí sociálních služeb 4.12.

Absolvent tohoto akreditovaného kurzu získá základní vhled do oblasti ergoterapie. Dozví se, jak trénovat motoriku s klienty, jak klienta podporovat v soběstačnosti, jak komunikovat a pečovat o lidi s různým postižením.

V případě zájmu alespoň tří osob bude kurz také zdravotně akreditován. Cena zdravotního osvědčení bude 20 Kč vybíraných v hotovosti na místě. Prosíme uvádějte do přihlášky, zda máte o zdravotní akreditaci zájem či ne.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 4. 12. 2015, 08:30 — 4. 12. 2015, 16:00

Šikana ve školním prostředí

Lidé jsou dobří a ti druzí.

I ti druzí jsou někdy dobří.

A ti dobří těmi druhými.

Kde se to v těch dětech bere? I na tuto otázku se pokusíme v kurzu odpovědět. Účastníci lépe porozumí problematice vzájemných vztahů mezi žáky v prostředí třídního kolektivu. Seznámí se s vymezením základních pojmů, které se vztahují k problematice šikany a agresivního chování. Budeme hledat možnosti intervence a příklady z praxe nám pomohou pohlížet na situace z různých úhlů.  

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 26. 11. 2015, 08:30 — 26. 11. 2015, 13:00

Sladění rodiny a zaměstnání

Tento seminář se zabývá problematikou rodičů zejména matek přecházejících po skončení rodičovské dovolené do zaměstnání. v rámci semináře je i možnost individuální konzultace.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 25. 11. 2015, 08:30 — 25. 11. 2015, 14:00
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!