Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Základy individuálního plánování s osobami bez přístřeší 16.5.

Tento akreditovaný kurz umožní účastníkům orientovat se v zákonných požadavcích na individuální přístup a ve standardu kvality č. 5 v současné i připravované podobě. Seznámí účastníky s jednotlivými fázemi individuálního plánování a jejich aplikací při práci s osobami bez přístřeší.
Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 16. 5. 2016, 08:30 — 16. 5. 2016, 16:00

Rukodělné techniky v sociální službě - práce s barvami

Tento akreditovaný workshop je pozváním k hledání nové inspirace pro vaši práci s klienty. Seznámíte se s nejrůznějšími moderními i tradičními technikami, s novými přírodními materiály a jejich kombinacemi. Objevíte mnoho kreativních námětů zaměřených nejen na jaro. Dozvíte se o vhodné kombinace barev a o jejich vlivu na člověka.

Odnesete si vlastnoručně aranžované rámečky, květináčky a vázičky.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 11. 5. 2016, 08:30 — 11. 5. 2016, 16:00

Rukodělné techniky v sociální službě - mandala jako výtvarná aktivita  s uživateli soc. služeb

Tento akreditovaný workshop bude zaměřen na využití mandaly jako výtvarné aktivity. Účastníci se dozví základní informace o mandale a jejím využití při práci s klienty, seznámí se s různými přístupy v práci s mandalou, získají tipy a postupy na práci s mandalou. Zjistí, jak s mandalou pracovat individuálně i se skupinou, jaké techniky práce k tvorbě mandaly využít, vytvoří si několik vlastních mandal různými výtvarnými technikami, vzájemně se obohatí nápady a zkušenostmi z vlastní praxe. Povíme si i o terapeutickém  a relaxačním přesahu práce s mandalou.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 4. 5. 2016, 08:30 — 4. 5. 2016, 16:00

Psychologie stárnutí a stáří

Tento akreditovaný workshop se bude věnovat důležitým potřebám klientů v seniorském věku, jaké psychické nemoci jsou časté, jaké nároky jsou kladené na sociální zařízení a personál Účastníci se budou orientovat v odborném názvosloví, budou seznámeni s kompetencemi svých pozic a podmínkami poskytování péče v sociálním zařízení.

Místo: Diecézní charita Brno,tř. Kpt.Jaroše 9,  Brno
Termín: 3. 5. 2016, 08:30 — 3. 5. 2016, 16:00

Komunikace s umírajícími a jejich rodinami

Cílem tohoto akreditovaného kurzu je posílit kompetence v komunikaci s umírajícími a jejich blízkými a seznámit se s možnými komunikačními technikami a jejich využitím v praxi.

V případě zájmu alespoň tří osob bude kurz také zdravotně akreditován. Cena zdravotního osvědčení bude 20 Kč vybíraných v hotovosti na místě. Prosíme uvádějte do přihlášky, zda máte o zdravotní akreditaci zájem či ne.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9
Termín: 20. 4. 2016, 08:30 — 20. 4. 2016, 16:00

Management v sociálních službách

Tento akreditovaný kurz poskytne účastníkům základní průřez do problematiky managementu, napomůže porozumět manažerským termínům a dalším adekvátním používaným termínům.

Doporučujeme tento kurz absolvovat s následujícím akreditovaným kurzem Management v sociální praxi.

V případě zájmu alespoň tří osob bude kurz také zdravotně akreditován. Cena zdravotního osvědčení bude 20 Kč vybíraných v hotovosti na místě. Prosíme uvádějte do přihlášky, zda máte o zdravotní akreditaci zájem či ne.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 7. 4. 2016, 08:30 — 7. 4. 2016, 16:00

Základy komunikace a metod vyjednávání se zájemci a klienty sociální služby

Tento akreditovaný workshop je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, všem, kteří jednají se zájemci o službu nebo s nimi přichází do kontaktu. Účastníci se seznámí s legislativním rámcem a povinnostmi, které z toho pro poskytovatele plynou. Seznámí se průběhem jednání - jeho formou i obsahem. Další oblastí jsou alternativní a speciální potřeby zájemců. V druhé části kurzu se účastníci věnují práci při vytváření metodiky- vlastních postupů ve spojení s praktickým cvičením. Během kurzu je prostor pro sdílení zkušeností a dobré praxe.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 16. 3. 2016, 08:30 — 16. 3. 2016, 16:00

Motivační rozhovory

Cílem akreditovaného kurzu je seznámit účastníky se základními motivačními technikami uživatelů sociálních služeb.

 

Místo: Diecézní charita Brno,tř. Kpt.Jaroše 9,  Brno
Termín: 10. 3. 2016, 08:30 — 11. 3. 2016, 16:00

Spolu a jinak v sociální práci

V tomto akreditovaném kurzu se zaměřujeme na praktické strategie a postupy adleriánského přístupu, které napomáhají získání klienta pro spolupráci, budování jeho vnitřní motivace pro změnu a podporují rozvoj dovedností klienta pro jeho uplatnění ve společnosti. Účastníci si osvojí metodu tzv. podpůrných rozhovorů, naučí se identifikovat zdroje a silné stránky klientů a účelně tyto zdroje využívat k podpoře klientů pro řešení problémů a změně. Účastníkům nabídneme možnosti, jak pracovat s problémovým chováním klienta.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 10. 12. 2015, 08:30 — 11. 12. 2015, 16:00

Základy ergoterapie v prostředí sociálních služeb 4.12.

Absolvent tohoto akreditovaného kurzu získá základní vhled do oblasti ergoterapie. Dozví se, jak trénovat motoriku s klienty, jak klienta podporovat v soběstačnosti, jak komunikovat a pečovat o lidi s různým postižením.

V případě zájmu alespoň tří osob bude kurz také zdravotně akreditován. Cena zdravotního osvědčení bude 20 Kč vybíraných v hotovosti na místě. Prosíme uvádějte do přihlášky, zda máte o zdravotní akreditaci zájem či ne.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 4. 12. 2015, 08:30 — 4. 12. 2015, 16:00
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!