Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Základní techniky muzikoterapie při práci s klientem II

Jedná se o volné pokračování kurzu Základy muzikoterapie při práci s klientem.   Účastníci se seznámí s  dalšími  muzikoterapeutickými přístupy,  které pak budou moci aplikovat v práci s klienty. Kurz má teoretickou i praktickou část. V průběhu kurzu si účastníci seznámí s technikou vedení řízené a volné improvizace, aplikací aktivní a skupinové muzikoterapie, základy a zásady při vytváření muzikoterapeutického plánu,  komponování jednoduchých doprovodů ke skladbám vážné hudby prostřednictvím hry na tělo nebo za doprovodu Orffova instrumentáře, výrobou jednoduchých hudebních nástrojů, využitelných v procesu muzikoterapie.

Akreditovaný workshop.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 16. 11. 2016, 08:30 — 16. 11. 2016, 16:00

Kreativita jako cesta k osobnímu a profesnímu růstu

Tento akreditovaný seminář je pozváním k hledání nové inspirace pro vaši práci. Každodennost a stereotyp všedního dne v pracovním procesu, ale i v osobním životě, potlačuje naši vlastní tvořivost. Proč nápady a nové myšlenky zůstávají mnohdy pouze v naší mysli a jenom vyjímečně se nám podaří je realizovat? Proč někdy již nové nápady ani nepřicházejí? Seminář vám nabízí možnost alespoň na pár hodin se zastavit a tvořivou formou otevřít prostor novým nápadům pro vaši práci i osobní život.

V případě zájmu alespoň tří osob bude kurz také zdravotně akreditován. Cena zdravotního osvědčení bude 20 Kč vybíraných v hotovosti na místě. Prosíme uvádějte do přihlášky, zda máte o zdravotní akreditaci zájem či ne.

KURZ JIŽ BYL ZAPLNĚN !

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 14. 11. 2016, 08:30 — 15. 11. 2016, 16:00

Syndrom vyhoření a jeho prevence prostřednictvím psychohygienických a relaxačních metod - Žďár

Mýdlo, sprchový gel, peeling, šampon.... každodenní tělesná hygiena je nám přirozená a dodržování jejich zásad nám nedělá problémy. Ale jak je to s hygienou duševní? Kurz psychohygiena a relaxační techniky přinese pohledy na stres, jeho projevy a zvládání, seznámí se základy duševní hygieny a zachování psychické pohody. Součástí kurzu je úvod do technik relaxace a nácvik základních relaxačních metod. Akreditovaný kurz.

Místo: Diecézní charita Brno, Horní 22, Žďár nad Sázavou
Termín: 14. 11. 2016, 08:30 — 15. 11. 2016, 16:00

Co přináší stárnutí a stáří

Účastníci tohoto akreditovaného workshopu se seznámí s problematikou změn, které probíhají ve stáří, s péčí o seniory vycházející z uspokojování bio-psycho-socio-spirituálních potřeb a dále s problematikou úspěšné komunikace se seniory. 

Po absolvování workshopu budou účastníci nahlížet na problematiku života seniorů v její celistvosti. Lépe budou identifikovat potřeby jednotlivých klientů a podílet se na jejich uspokojování. Účinněji budou zvládat náročné komunikační situace s osobami trpícími demencí.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 7. 11. 2016, 08:30 — 7. 11. 2016, 16:00

Prokrastinace

Prokrastinace – populární pojem dnešní doby, s jehož praktickým prováděním se setkává mnoho z nás. Kdo nezažil vědomé odkládání důležitých povinností na později? Tento hojně rozšířený, specificky lidský a poměrně snadno rozpoznatelný fenomén se na první pohled může jevit jako lenost nebo pouhý nedostatek v oblasti time managementu. Přijďte se zapojit do aktivit, které Vám skýtají možnost rozpoznat prokrastinační tendence, snížíte si vliv negativních emocí, odhalíte své rezervy v plánování, naučíte se určovat priority, vyzkoušíte si relaxační techniky užitečné v běžném životě. Pomocí tohoto kurzu máte možnost si zlepšit pracovní i osobní život.

Místo: Diecézní charita Brno,tř. Kpt.Jaroše 9,  Brno
Termín: 25. 10. 2016, 08:30 — 25. 10. 2016, 16:00

Rukodělné techniky v sociální službě - práce s vlnou

Tento akreditovaný workshop je pozváním k hledání nové inspirace pro vaši práci s klienty. Seznámíte se s nejrůznějšími moderními i tradičními technikami, s novými přírodními materiály a jejich kombinacemi.

Tento workshop je zaměřen na práci s vlnou, odnesete si vlastnoručně vyrobené víly a náušnice z ovčí vlny. 

Místo: třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 13. 10. 2016, 08:30 — 13. 10. 2016, 16:00

Co přináší stárnutí a stáří - Žďár

Účastníci tohoto akreditovaného workshopu se seznámí s problematikou změn, které probíhají ve stáří, s péčí o seniory vycházející z uspokojování bio-psycho-socio-spirituálních potřeb a dále s problematikou úspěšné komunikace se seniory. 

Po absolvování workshopu budou účastníci nahlížet na problematiku života seniorů v její celistvosti. Lépe budou identifikovat potřeby jednotlivých klientů a podílet se na jejich uspokojování. Účinněji budou zvládat náročné komunikační situace s osobami trpícími demencí.

Místo: Diecézní charita Brno, Horní 22, Žďár nad Sázavou
Termín: 10. 10. 2016, 08:30 — 10. 10. 2016, 16:00

Stížnost v sociální službě

Cílem tohoto akreditovaného kurzu je porozumět a pochopit smysl stížností, námětů a připomínek na kvalitu sociální služby. Uvědomit si přínos stížností, námětů a připomínek pro službu, pracovníky ve službě a především pro uživatele služby.

 

Místo: Diecézní charita Brno,tř. Kpt.Jaroše 9,  Brno
Termín: 19. 9. 2016, 08:30 — 19. 9. 2016, 16:00

Poradenství pro pozůstalé

Od roku 2012 existuje pod Ministerstvem pro místní rozvoj v Národní soustavě povolání nový obor – Poradce pro pozůstalé. Co je poradenství pro pozůstalé? Kdo může být poradcem, jaký by měl být a co může takový poradce nabídnout klientům? Kdo jsou klienti takového poradenství a v jakých případech probíhá? Jak může toto poradenství vypadat a jak by vypadat nemělo? Jaké techniky, modely a způsoby se v tomto poradenství využívají? Tématem kurzu budou odpovědi na tyto a další otázky.
Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 1. 6. 2016, 08:30 — 1. 6. 2016, 16:00

Úvod do výběru zaměstnanců a jejich adaptační proces v neziskovém sektoru

Je známo, že lidé jsou to nejcennější, čím každá organizace disponuje. Cílem tohoto akreditovaného kurzu je přinést účastníkům praktické tipy pro výběr takových zaměstnanců, kteří pomohou organizaci dosahovat jejích cílů. Výběr pracovníků je v kurzu představen v širším kontextu řízení lidských zdrojů, přibližuje zásady výběru a zabývá se jednotlivými kroky procesu výběru.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 19. 5. 2016, 08:30 — 19. 5. 2016, 16:00
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!