Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Financování neziskových organizací

Tento kurz zodpoví základní otázky financování neziskových organizací, jaká jsou pravidla veřejné podpory při financování neziskových aktivit, zodpoví aktuální otázky financování sociálních služeb.

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 16. 11. 2016, 09:00 — 16. 11. 2016, 15:00

Základní techniky muzikoterapie při práci s klientem II

Jedná se o volné pokračování kurzu Základy muzikoterapie při práci s klientem.   Účastníci se seznámí s  dalšími  muzikoterapeutickými přístupy,  které pak budou moci aplikovat v práci s klienty. Kurz má teoretickou i praktickou část. V průběhu kurzu si účastníci seznámí s technikou vedení řízené a volné improvizace, aplikací aktivní a skupinové muzikoterapie, základy a zásady při vytváření muzikoterapeutického plánu,  komponování jednoduchých doprovodů ke skladbám vážné hudby prostřednictvím hry na tělo nebo za doprovodu Orffova instrumentáře, výrobou jednoduchých hudebních nástrojů, využitelných v procesu muzikoterapie.

Akreditovaný workshop.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 16. 11. 2016, 08:30 — 16. 11. 2016, 16:00

Kreativita jako cesta k osobnímu a profesnímu růstu

Tento akreditovaný seminář je pozváním k hledání nové inspirace pro vaši práci. Každodennost a stereotyp všedního dne v pracovním procesu, ale i v osobním životě, potlačuje naši vlastní tvořivost. Proč nápady a nové myšlenky zůstávají mnohdy pouze v naší mysli a jenom vyjímečně se nám podaří je realizovat? Proč někdy již nové nápady ani nepřicházejí? Seminář vám nabízí možnost alespoň na pár hodin se zastavit a tvořivou formou otevřít prostor novým nápadům pro vaši práci i osobní život.

V případě zájmu alespoň tří osob bude kurz také zdravotně akreditován. Cena zdravotního osvědčení bude 20 Kč vybíraných v hotovosti na místě. Prosíme uvádějte do přihlášky, zda máte o zdravotní akreditaci zájem či ne.

KURZ JIŽ BYL ZAPLNĚN !

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 14. 11. 2016, 08:30 — 15. 11. 2016, 16:00

Syndrom vyhoření a jeho prevence prostřednictvím psychohygienických a relaxačních metod - Žďár

Mýdlo, sprchový gel, peeling, šampon.... každodenní tělesná hygiena je nám přirozená a dodržování jejich zásad nám nedělá problémy. Ale jak je to s hygienou duševní? Kurz psychohygiena a relaxační techniky přinese pohledy na stres, jeho projevy a zvládání, seznámí se základy duševní hygieny a zachování psychické pohody. Součástí kurzu je úvod do technik relaxace a nácvik základních relaxačních metod. Akreditovaný kurz.

Místo: Diecézní charita Brno, Horní 22, Žďár nad Sázavou
Termín: 14. 11. 2016, 08:30 — 15. 11. 2016, 16:00

Co přináší stárnutí a stáří

Účastníci tohoto akreditovaného workshopu se seznámí s problematikou změn, které probíhají ve stáří, s péčí o seniory vycházející z uspokojování bio-psycho-socio-spirituálních potřeb a dále s problematikou úspěšné komunikace se seniory. 

Po absolvování workshopu budou účastníci nahlížet na problematiku života seniorů v její celistvosti. Lépe budou identifikovat potřeby jednotlivých klientů a podílet se na jejich uspokojování. Účinněji budou zvládat náročné komunikační situace s osobami trpícími demencí.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 7. 11. 2016, 08:30 — 7. 11. 2016, 16:00

Prokrastinace

Prokrastinace – populární pojem dnešní doby, s jehož praktickým prováděním se setkává mnoho z nás. Kdo nezažil vědomé odkládání důležitých povinností na později? Tento hojně rozšířený, specificky lidský a poměrně snadno rozpoznatelný fenomén se na první pohled může jevit jako lenost nebo pouhý nedostatek v oblasti time managementu. Přijďte se zapojit do aktivit, které Vám skýtají možnost rozpoznat prokrastinační tendence, snížíte si vliv negativních emocí, odhalíte své rezervy v plánování, naučíte se určovat priority, vyzkoušíte si relaxační techniky užitečné v běžném životě. Pomocí tohoto kurzu máte možnost si zlepšit pracovní i osobní život.

Místo: Diecézní charita Brno,tř. Kpt.Jaroše 9,  Brno
Termín: 25. 10. 2016, 08:30 — 25. 10. 2016, 16:00

Rukodělné techniky v sociální službě - práce s vlnou

Tento akreditovaný workshop je pozváním k hledání nové inspirace pro vaši práci s klienty. Seznámíte se s nejrůznějšími moderními i tradičními technikami, s novými přírodními materiály a jejich kombinacemi.

Tento workshop je zaměřen na práci s vlnou, odnesete si vlastnoručně vyrobené víly a náušnice z ovčí vlny. 

Místo: třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 13. 10. 2016, 08:30 — 13. 10. 2016, 16:00

Co přináší stárnutí a stáří - Žďár

Účastníci tohoto akreditovaného workshopu se seznámí s problematikou změn, které probíhají ve stáří, s péčí o seniory vycházející z uspokojování bio-psycho-socio-spirituálních potřeb a dále s problematikou úspěšné komunikace se seniory. 

Po absolvování workshopu budou účastníci nahlížet na problematiku života seniorů v její celistvosti. Lépe budou identifikovat potřeby jednotlivých klientů a podílet se na jejich uspokojování. Účinněji budou zvládat náročné komunikační situace s osobami trpícími demencí.

Místo: Diecézní charita Brno, Horní 22, Žďár nad Sázavou
Termín: 10. 10. 2016, 08:30 — 10. 10. 2016, 16:00

Stížnost v sociální službě

Cílem tohoto akreditovaného kurzu je porozumět a pochopit smysl stížností, námětů a připomínek na kvalitu sociální služby. Uvědomit si přínos stížností, námětů a připomínek pro službu, pracovníky ve službě a především pro uživatele služby.

 

Místo: Diecézní charita Brno,tř. Kpt.Jaroše 9,  Brno
Termín: 19. 9. 2016, 08:30 — 19. 9. 2016, 16:00

Poradenství pro pozůstalé

Od roku 2012 existuje pod Ministerstvem pro místní rozvoj v Národní soustavě povolání nový obor – Poradce pro pozůstalé. Co je poradenství pro pozůstalé? Kdo může být poradcem, jaký by měl být a co může takový poradce nabídnout klientům? Kdo jsou klienti takového poradenství a v jakých případech probíhá? Jak může toto poradenství vypadat a jak by vypadat nemělo? Jaké techniky, modely a způsoby se v tomto poradenství využívají? Tématem kurzu budou odpovědi na tyto a další otázky.
Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 1. 6. 2016, 08:30 — 1. 6. 2016, 16:00
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!