Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Motivační rozhovory

Cílem akreditovaného kurzu je seznámit účastníky se základními motivačními technikami uživatelů sociálních služeb.

 

Místo: Diecézní charita Brno,tř. Kpt.Jaroše 9,  Brno
Termín: 10. 3. 2016, 08:30 — 11. 3. 2016, 16:00

Spolu a jinak v sociální práci

V tomto akreditovaném kurzu se zaměřujeme na praktické strategie a postupy adleriánského přístupu, které napomáhají získání klienta pro spolupráci, budování jeho vnitřní motivace pro změnu a podporují rozvoj dovedností klienta pro jeho uplatnění ve společnosti. Účastníci si osvojí metodu tzv. podpůrných rozhovorů, naučí se identifikovat zdroje a silné stránky klientů a účelně tyto zdroje využívat k podpoře klientů pro řešení problémů a změně. Účastníkům nabídneme možnosti, jak pracovat s problémovým chováním klienta.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 10. 12. 2015, 08:30 — 11. 12. 2015, 16:00

Osobní rozvoj  - jak si zlepšit náladu a být duševně svěží (nejen) na pracovišti 4.12.

Kurz je zaměřen na oblast psychohygieny všedního dne, obsahuje ochutnávku postupů vedoucích k pochopení a respektování vlastní osoby, předcházení vzniku nemocí a syndromu vyhoření, rozvoji a podpoře duševního zdraví. Cílem kurzu je pomoci účastníkům sestavit balíček technik aktivní prevence, zahrnující každodenní prostředky regulace stresu a kompenzace pracovního vypětí.

V případě zájmu alespoň tří osob bude kurz také zdravotně akreditován. Cena zdravotního osvědčení bude 20 Kč vybíraných v hotovosti na místě. Prosíme uvádějte do přihlášky, zda máte o zdravotní akreditaci zájem či ne.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 4. 12. 2015, 08:30 — 4. 12. 2015, 16:00

Základy ergoterapie v prostředí sociálních služeb 4.12.

Absolvent tohoto akreditovaného kurzu získá základní vhled do oblasti ergoterapie. Dozví se, jak trénovat motoriku s klienty, jak klienta podporovat v soběstačnosti, jak komunikovat a pečovat o lidi s různým postižením.

V případě zájmu alespoň tří osob bude kurz také zdravotně akreditován. Cena zdravotního osvědčení bude 20 Kč vybíraných v hotovosti na místě. Prosíme uvádějte do přihlášky, zda máte o zdravotní akreditaci zájem či ne.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 4. 12. 2015, 08:30 — 4. 12. 2015, 16:00

Šikana ve školním prostředí

Lidé jsou dobří a ti druzí.

I ti druzí jsou někdy dobří.

A ti dobří těmi druhými.

Kde se to v těch dětech bere? I na tuto otázku se pokusíme v kurzu odpovědět. Účastníci lépe porozumí problematice vzájemných vztahů mezi žáky v prostředí třídního kolektivu. Seznámí se s vymezením základních pojmů, které se vztahují k problematice šikany a agresivního chování. Budeme hledat možnosti intervence a příklady z praxe nám pomohou pohlížet na situace z různých úhlů.  

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 26. 11. 2015, 08:30 — 26. 11. 2015, 13:00

Sladění rodiny a zaměstnání

Tento seminář se zabývá problematikou rodičů zejména matek přecházejících po skončení rodičovské dovolené do zaměstnání. v rámci semináře je i možnost individuální konzultace.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 25. 11. 2015, 08:30 — 25. 11. 2015, 14:00

Konference Domácí hospicová a paliativní péče v Jihomoravském kraji

Diecézní charita Brno Vás zve na konferenci, která se bude věnovat péči o nevyléčitelně nemocné lidi a jejich rodiny. Konat se bude 7. prosince, ve 14.00 hod. Díky vstřícnosti Knihovny Jiřího Mahena bude uspořádána ve Velkém společenském sále knihovny na Kobližné 4 v Brně. Vystoupí mj. profesor Jiří Vorlíček nebo MUDr. Ladislav Kabelka. Záštitu převzal hejtman Jihomoravského kraje. Těšíme se na vaši účast!

Zvládací strategie problematických klientů

Cílem tohoto akreditovaného kurzu je naučit se, jak pracovat s problematickými klienty. 

 KURZ JIŽ BYL ZAPLNĚN !

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 3. 11. 2015, 08:30 — 3. 11. 2015, 16:00

Rukodělné techniky v sociální službě - podzimní a dušičková vazba

Účastníci workshopu se seznámí s různými rukodělnými technikami, které mohou využít při práci s klienty. Dozvědí se, které techniky jsou vhodné pro určité typy klientů, jaké je úskalí těchto technik a jak je správně použít. Naleznou novou inspiraci k tvorbě s klienty, prakticky si vyzkouší různé techniky a bezpečnostní opatření při práci s technikou. AKREDITOVANÝ KURZ !

Tento kurz se bude zabývat výrobou podzimních a dušičkových dekorací.

Veškerý pracovní materiál v ceně kurzu !

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 23. 10. 2015, 08:30 — 23. 10. 2015, 16:00

Efektivní týmová spolupráce v sociálních službách

Akreditovaný vzdělávací program motivuje účastníky vzdělávání k týmové spolupráci prostřednictvím případových studií a příkladů z praxe v sociálních službách.  Vysvětluje pojmy pracovní skupina a pracovní tým a jaký je mezi nimi rozdíl. Orientuje se na přínosy a úskalí týmové spolupráce a co lze a nelze řešit týmově. Prostřednictvím případové studie z prostředí sociálních služeb vysvětluje synergický efekt týmové spolupráce jako skládání úsilí jednotlivců. Zmiňuje významné faktory týmové práce, jako jsou postoj členů týmu, sociometrie týmu, vztahy v týmu, způsoby komunikace, chování a jednání členů týmu. Zabývá se pojmy agresivní a asertivní jednání, pasivita, manipulace a konflikt v týmu.  Konkrétně aplikuje týmovou spolupráci na jednotlivé pracovní týmy v sociálních službách s přihlédnutím k organizační struktuře zařízení sociálních služeb a typu uživatelů sociálních služeb. Zahrnuje test týmových rolí podle R. Mereditha Belbina a jeho vyhodnocení. Zabývá se týmovou rolí manažera a kompetencemi vedoucího týmu v sociálních službách. Program zahrnuje konkrétní příklady a případové studie z praxe v sociálních službách, které je možné řešit týmově a podporuje týmovou spolupráci různých pracovních pozic.
Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 22. 10. 2015, 09:00 — 22. 10. 2015, 16:00
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!