25. výročí DCHB
Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Úvod do vyjednávání pro vedoucí pracovníky v sociálních službách

Absolvent akreditovaného vzdělávacího programu se bude orientovat v základních pojmech procesu vyjednávání jako je efektivní vyjednávání, styly vyjednávání, konsensus, kompromis ve vyjednávání. Bude schopen využít informace o komunikační strategii neverbální i verbální při konkrétním jednání v sociálních službách. Zjistí, jaké existují druhy vyjednávání - poziční, kompetitivní, kooperativní, principiální, virtuální a při jakých vyjednávacích situacích v sociálních službách se využívají. Bude se orientovat v jednotlivých fázích jednání  - přípravná fáze, kontaktní fáze, jádro jednání, proces přesvědčování, závěr jednání. Porozumí jednotlivým typům vyjednávacích strategií a taktik ve vyjednávání jako například otevřená hra, přesilová hra, falešná hra, zrcadlová hra, početní převaha, projevy citů, manipulace s kompetencemi a další. Bude umět pomoci v rámci poradenství uživatelům sociálních služeb při řešení jejich životních situací.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 2. 11. 2016, 08:30 — 2. 11. 2016, 16:00

Prokrastinace

Prokrastinace – populární pojem dnešní doby, s jehož praktickým prováděním se setkává mnoho z nás. Kdo nezažil vědomé odkládání důležitých povinností na později? Tento hojně rozšířený, specificky lidský a poměrně snadno rozpoznatelný fenomén se na první pohled může jevit jako lenost nebo pouhý nedostatek v oblasti time managementu. Přijďte se zapojit do aktivit, které Vám skýtají možnost rozpoznat prokrastinační tendence, snížíte si vliv negativních emocí, odhalíte své rezervy v plánování, naučíte se určovat priority, vyzkoušíte si relaxační techniky užitečné v běžném životě. Pomocí tohoto kurzu máte možnost si zlepšit pracovní i osobní život.

Místo: Diecézní charita Brno,tř. Kpt.Jaroše 9,  Brno
Termín: 25. 10. 2016, 08:30 — 25. 10. 2016, 16:00

Rukodělné techniky v sociální službě - práce s vlnou

Tento akreditovaný workshop je pozváním k hledání nové inspirace pro vaši práci s klienty. Seznámíte se s nejrůznějšími moderními i tradičními technikami, s novými přírodními materiály a jejich kombinacemi.

Tento workshop je zaměřen na práci s vlnou, odnesete si vlastnoručně vyrobené víly a náušnice z ovčí vlny. 

Místo: třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 13. 10. 2016, 08:30 — 13. 10. 2016, 16:00

Komunikace se seniory

Cílem tohoto akreditovaného  workshopu je seznámit se s problematikou komunikace a dalšími interakcemi se seniory. Naučit se různé postupy pro navázání komunikace se seniory v institucích i v domácím prostředí. Pozornost bude zaměřena i na ageismus a jeho dopad na vnímání stáří ve společnosti, na fyziologické změny související s dlouhověkostí a s rizikem kognitivní manipulace.

V případě zájmu alespoň tří osob bude kurz také zdravotně akreditován. Cena zdravotního osvědčení bude 20 Kč vybíraných v hotovosti na místě. Prosíme uvádějte do přihlášky, zda máte o zdravotní akreditaci zájem či ne.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 11. 10. 2016, 08:30 — 11. 10. 2016, 16:00

Co přináší stárnutí a stáří - Žďár

Účastníci tohoto akreditovaného workshopu se seznámí s problematikou změn, které probíhají ve stáří, s péčí o seniory vycházející z uspokojování bio-psycho-socio-spirituálních potřeb a dále s problematikou úspěšné komunikace se seniory. 

Po absolvování workshopu budou účastníci nahlížet na problematiku života seniorů v její celistvosti. Lépe budou identifikovat potřeby jednotlivých klientů a podílet se na jejich uspokojování. Účinněji budou zvládat náročné komunikační situace s osobami trpícími demencí.

Místo: Diecézní charita Brno, Horní 22, Žďár nad Sázavou
Termín: 10. 10. 2016, 08:30 — 10. 10. 2016, 16:00

Stížnost v sociální službě

Cílem tohoto akreditovaného kurzu je porozumět a pochopit smysl stížností, námětů a připomínek na kvalitu sociální služby. Uvědomit si přínos stížností, námětů a připomínek pro službu, pracovníky ve službě a především pro uživatele služby.

 

Místo: Diecézní charita Brno,tř. Kpt.Jaroše 9,  Brno
Termín: 19. 9. 2016, 08:30 — 19. 9. 2016, 16:00

Techniky a metody vyjednávání

Cílem tohoto akreditovaného workshopu je umět rozlišovat různé styly vyjednávání, umět se metodicky připravovat na důležitá vyjednávání a poznat důležité signály v mimoslovní komunikaci.

 

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 15. 9. 2016, 08:30 — 15. 9. 2016, 16:00

Poradenství pro pozůstalé

Od roku 2012 existuje pod Ministerstvem pro místní rozvoj v Národní soustavě povolání nový obor – Poradce pro pozůstalé. Co je poradenství pro pozůstalé? Kdo může být poradcem, jaký by měl být a co může takový poradce nabídnout klientům? Kdo jsou klienti takového poradenství a v jakých případech probíhá? Jak může toto poradenství vypadat a jak by vypadat nemělo? Jaké techniky, modely a způsoby se v tomto poradenství využívají? Tématem kurzu budou odpovědi na tyto a další otázky.
Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 1. 6. 2016, 08:30 — 1. 6. 2016, 16:00

Úvod do výběru zaměstnanců a jejich adaptační proces v neziskovém sektoru

Je známo, že lidé jsou to nejcennější, čím každá organizace disponuje. Cílem tohoto akreditovaného kurzu je přinést účastníkům praktické tipy pro výběr takových zaměstnanců, kteří pomohou organizaci dosahovat jejích cílů. Výběr pracovníků je v kurzu představen v širším kontextu řízení lidských zdrojů, přibližuje zásady výběru a zabývá se jednotlivými kroky procesu výběru.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 19. 5. 2016, 08:30 — 19. 5. 2016, 16:00

Základy individuálního plánování s osobami bez přístřeší 16.5.

Tento akreditovaný kurz umožní účastníkům orientovat se v zákonných požadavcích na individuální přístup a ve standardu kvality č. 5 v současné i připravované podobě. Seznámí účastníky s jednotlivými fázemi individuálního plánování a jejich aplikací při práci s osobami bez přístřeší.
Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 16. 5. 2016, 08:30 — 16. 5. 2016, 16:00
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!