Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Právo v sociálních službách - Veřejná podpora pro NNO

Na tomto akreditovaném workshopu se dozvíte vše o uplatňování pravidel veřejné podpory.
Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 15. 4. 2015, 08:30 — 15. 4. 2015, 14:00

Právo aktuálně a společně v soc. službách - Nová úprava soukromého práva a sociální služby

V tomto akreditovaném workshopu budou mít účastníci možnost získat informace o nové úpravě soukromého práva ze zaměřením na jejich dopad na poskytování sociálních služeb.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 11. 12. 2014, 09:00 — 11. 12. 2014, 16:00

Omezení svéprávnosti a výkon opatrovnictví

Cílem kurzu je seznámit účastníky se současnou úpravou výkonu opatrovnictví, koncepcí, ze kterého stávající model opatrovnictví vychází, s dalšími podpůrnými opatřeními, požadavky na výkon opatrovnictví a nezbytností propojení výkonu opatrovnictví a sociální práce. V rámci kurzu budou předloženy účastníkům nejen teoretické teze, ale především praktické zkušenosti. V případě zájmu mohou být řešeny konkrétní kazuistiky.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 10. 12. 2014, 08:30 — 10. 12. 2014, 14:00

Spolupráce s rodinnými příslušníky dospělých uživatelů sociálních služeb

Cíle tohoto akreditovaného kurzu

  • porozumění situacím mezi dospělým uživatelem sociání služby a jeho rodinným příslušníkem (zejména pak děti, rodiče, sourozenci a partneři uživatelů)
  • porozumění prožívání zátěžových situací z pohledu rodiny a pracovníka
  • nácvik dovedností pracovníků v komunikaci s rodinnými přílušníky dospělých uživatelů
  • vyjasnění prostoru a způsobů spolupráce služby s rodinnými přílušníky
Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 1. 12. 2014, 09:00 — 2. 12. 2014, 16:00

Spolupráce s lidmi, kteří mají potíže s porozuměním

Akreditovaný kurz je zaměřen na práci s lidmi se sníženými komunikačními schopnostmi a se sníženou schopností porozumět informacím (především na osoby s mentálním postižením, s duševními poruchami a s demencemi) v procesu dojednávání a poskytování sociální služby.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 10. 11. 2014, 09:00 — 11. 11. 2014, 16:00

Základy ergoterapie v praxi pracovníků v sociálních službách

Absolvent tohoto akreditovaného kurzu získá základní vhled do oblati ergoterapie. Dozví se, jak trénovat motoriku s klienty, jak klienta podporovat v soběstačnosti, jak komunikovat a pečovat o lidi s různým postižením.

V případě zájmu alespoň tří osob bude kurz také zdravotně akreditován. Cena zdravotního osvědčení bude 20 Kč vybíraných v hotovosti na místě. Prosíme uvádějte do přihlášky, zda máte o zdravotní akreditaci zájem či ne.

 KURZ JIŽ BYL ZAPLNĚN

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 5. 11. 2014, 09:00 — 5. 11. 2014, 14:00

Jak zvládat stres v sociálních službách

Seminář účastníkům vytvoří bezpečné prostředí pro zastavení, zamyšlení se a možnost pro sebe něco udělat. Zaměříme se na možnosti vyvážení pracovního vytížení se soukromým životem a vytvoření odpovídající části osobního prostoru. Budeme se zabývat rovnováhou - jako procesem a kvalitou, nikoliv jen jako poměrem času stráveným určitými činnostmi. Součástí kurzu je tématika sebepoznání, mapování potřeb a práce s vlastními zdroji.
Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 31. 10. 2014, 09:00 — 31. 10. 2014, 16:00

Rukodělné techniky v sociální službě - smaltování, drátkování a korálkování

Tento akreditovaný workshop bude věnován: Smaltování, drátkování a korálkování - (smaltování šperků - měděných výseků na el. vařiči a následné kompletování do přívěšku + upevnění zapínání, drátkování skleničky 2 ozdobnými způsoby s korálky + různé druhy zakončení, korálkování drátěných hvězdiček jednoduchým i složitějším způsobem).

Místo: Diecézní charita Brno, ul. Bratislavská, Brno
Termín: 29. 9. 2014, 09:00 — 29. 9. 2014, 16:00

Specifika marketingu a marketingové komunikace v sociálních službách

Tento interaktivní seminář se zaměří na specifické prvky v oblasti marketingu a marketingové komunikace, které se týkají neziskových organizací, především těch se sociálním zaměřením. Samozřejmě se dozvíte i něco z teorie a obecných pravidel, ale marketing a PR jsou především o kreativitě, proto bude celý seminář proložen praktickými cvičeními, která vám umožní třeba jiný pohled na oblast, kterou dennodenně řešíte. Bude se líbit především PR pracovníkům, koordinátorům komunikace a všem lidem, kteří jsou v organizaci zodpovědní za prezentaci vůči veřejnosti či klientům.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 11. 9. 2014, 08:30 — 11. 9. 2014, 16:00

Komunikace se seniory 18.6.2014

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 18. 6. 2014, 09:00 — 18. 6. 2014, 16:00
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!