Mgr. Jana Kincová Křížková

V oblasti vzdělávání pracovníků se zaměřuji především na ochranu práv, individuální plánování, personální standardy  a zvyšování kvality služeb. Vede akreditované kurzy Workshop: standardy kvality a jak s nimi pracovat a Individuální plánování pro terénní služby zaměřené na seniory.

Během praxe v sociálních službách jsem se věnovala především práci s lidmi s duševním onemocněním a seniorům. Věnuji se  oblasti kvality služeb – podpoře pracovníků a organizací při procesu zavádění standardů kvality sociálních služeb, podpoře změn v organizaci. V oblasti vzdělávání pracovníků se zaměřuji především na ochranu práv, individuální plánování, personální standardy  a zvyšování kvality služeb. V supervizí práci na individuální a týmovou podporu pracovníků s ohledem na zvyšování kvality služeb.
Výcviky: Sebezkušenostní kurz v Gestalt terapii 144 hodin, Charita pro budoucnost  - Zavádění SQSS 120 hodin, Vzdělávání průvodců v zavádění SQSS 120 hodin, Vzdělávání odborníků podporujících zvyšování kvality sociálních služeb vyškolených v supervizích dovednostech 176 hodin.

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!