JUDr. Marta Šosová

JUDr. Šosová je zkušená lektorka, která pro Vás připravuje kurz Sociálně právního minima, Workshop právo v sociálních službách a Základy soukromého práva.

Absolventka Právnické fakulty MU Brno, výcviku telefonické krizové intervence Diakonie ČCE Praha, výcviku Rozvojové supervize Charita ČR Praha Dramaterapie v supervizi. Od roku 1994 pracuje v sociálních službách,nejprve jako vedoucí Domova pokojného stáří a poté v přímé péči,  v odborném sociálním poradenství. Podílela se na tvorbě standardů kvality sociálních služeb v rámci projektu  Podpora MPSV při reformě sociálních služeb. Od roku 2002 praxe supervizorky, od roku 2004 externí učitel Caritas VOŠs Olomouc. Spolupracuje lektorsky se Vzdělávacím střediskem Diecézní charity Brno a Vzdělávacím střediskem Caritas VOŠs Olomouc.

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!