JUDr. Bc. Alena Brožková

Pracuje jako sociální pracovnice OSPOD v Brně, externě vyučuje předměty právo a mediace  na Vyšší odborné škole sociálněprávní Evangelické akademie Brno. Je absolventkou Právnické fakulty UJEP Brno a bakalářského oboru sociální pedagogika Univerzity T. Bati ve Zlíně. Podílela se na založení Asociace mediátorů ČR, byla její akreditovanou mediátorkou a lektorkou. Je zakládající členkou a mediátorkou Mediačního centra v Brně. Působí jako lektorka v oblasti práva, komunikace a mediace pro organizace zaměřující se zejména na sociální oblast.

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!