Dr. Jiří Toman, CSc.

Od roku 2004  se angažuje v lektorské činnosti v oblasti řízení lidských zdrojů.

Bc. Libor Třeška, DiS.

S Liborem Třeškou se můžete setkat na kurzu Individuální plány jako nástroj pomoci.

Mgr. Silvie Vedralová

lektorka nové školící akce Inkontinence - nejste v tom sami.

 

Ing. Mgr. Ivo Vítek

Ing. Mgr. Ivo Vítek

patří do lektorského týmu, který poskytuje vzdělávání pro pěstouny a také lektoruje akreditovaný kurz MPSV Základy vedení poradenského rozhovoru v systemickém rámci.

Mgr. Radek Vovsík

Mgr. Radek Vovsík

S lektorem Mgr. Radkem Vovsíkem se u nás můžete setkat v Kvalifikačním kurzu.

Mgr. Jeanette Vrtková

zabývá se problematikou dětí a mládeže, lektoruje kurzy pro pěstouny a také nové kurzy Zážitková pedagogika a Filiální terapie.

MUDr. Zuzana Zůbková

MUDr. Zuzana Zůbková pracuje jako lékařka v psychiatrické ambulanci ve Vojenské nemocnici v Brně. Je též frekventantkou výcviku v gestalt terapii. Přednáší zdravotním sestrám i lékařům vybraná témata z psychiatrie.

Mgr. Hana Zukalová

lektorka našich počítačových kurzů, především kurzu Sociální sítě a jejich využití pro vzdělávání, komunikaci a zábavu.

Mgr. Jaroslav František Žák

Vyučuje akreditovaný kurz Standardy kvality a jak s nimi pracovat

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!