Mgr. Jana Paloušková

oblíbená lektorka, která vede Lektorský kurz.

Mgr. Ladislav Ptáček

Mgr. Ladislav Ptáček

Zabývá se tématy poradenství v sociální práci, socioterapie, bezdomovství a extrémního sociálního vyloučení, telefonická krizová intervence, internetové poradenství a mediace. Vede kurz Motivace klienta ke změně v životě.

Mgr. Ondřej Ptáček

Mgr. Ondřej Ptáček

Mgr. Jana Růžičková

Právnička a zároveň sociální pracovnice, která se zabývá hlavně právními problémy nemajetných a dluhovou oblastí. Vede akreditovaný kurz Úvod do dluhového poradenství.

Mgr. Tereza Saková

lektorka nového kurzu Sociální práce s cizinci

 

Bc. Vítězslav Schrek

Bc. Vítězslav Schrek - vede workshopy a prezentace na konferencích a seminářích zaměřených na problematiku zaměstnanosti, trhu práce a financování projektů z prostředků SF EU.

Bc. Zdislava Součková

Od roku 2005 se věnuje i lektorské činnosti pro organizace Charita ČR, Diecézní charita Brno. Můžete se s ní potkat v kurzu Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách.

Petr Šíma

Mgr. Marie Šimečková

lektorka nového kurzu Prokrastinace.

 

Mgr. Michaela Širůčková, PhD.

Lektorka nových kurzů zaměřených na práci s rodinou Spolu a jinak v sociální práci a Práce s rodinou v adlerovském duchu

Mgr. Petr Škranc

Mgr. Petr Škranc

lektor nového kurzu Muzikoterapie.

JUDr. Marta Šosová

JUDr. Šosová je zkušená lektorka, která pro Vás připravuje kurz Sociálně právního minima, Workshop právo v sociálních službách a Základy soukromého práva.

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!