Ing. Marcela Blažková

Ing. Marcela Blažková

patří do lektorského týmu, který má na starosti vzdělávání pro pěstouny.

Ing. Tereza Bočková

lektorka nového kurzu Výživa seniorů.

Bc. Martina Brázdová

lektorka kurzu Výživa seniorů

JUDr. Božena Dolejská

JUDr. Dolejská lektoruje v Kvalifikačním kurzu Sociálně právní minimum.

Mgr. Eva Fadrná, Ph.D.

lektorka počítačových kurzů MS Word, MS Excel a MS PowerPoint

PhDr. Petr Frey

oblíbený lektor vedoucí kurzy marketingu např. nově akreditovaný kurz Online fundraising a sociální média pro neziskové organizace.

Mgr. Pavla Frňková

Mgr. Pavla Frňková

Mgr. Miloš Havlík

sociolog, andragog, supervizor, kouč

Mgr. Michal Horák

Mgr. Michal Horák

Mgr. Michal Horák je zkušený lektor a supervizor, který vede akreditované kurzy  Zvládání agrese , Umění zpětné vazby a Péče o sebe pro pečující.

Mgr. Ivana Horáková

Mgr. Ivana Horáková

lektorka kurzu Nenásilná komunikace.

 

Mgr. Bohuslava Horská

Mgr. Bohuslava Horská

Zkušená lektorka, která vede akreditované kurzy  Syndromu vyhoření I a II, Krizové intervence a Aplikované krizové intervence.

Bc. Milena Hrdličková, DiS.

Bc. Milena Hrdličková, DiS.

lektorka nového kurzu Poradenství pro pozůstalé.

Mgr. Monika Jelínková, DiS.

Mgr. Monika Jelínková, DiS.

Supervizorka, konzultantka a lektorka vzdělávacích programů zaměřených na oblast transformace sociálních služeb, individuálního plánování a metod práce s lidmi s postižením.

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!