Ing. Marcela Blažková

Ing. Marcela Blažková

patří do lektorského týmu, který má na starosti vzdělávání pro pěstouny.

Bc. Martina Brázdová

lektorka kurzu Výživa seniorů

JUDr. Božena Dolejská

JUDr. Dolejská lektoruje v Kvalifikačním kurzu Sociálně právní minimum.

Mgr. Pavla Frňková

Mgr. Pavla Frňková

Mgr. Miloš Havlík

sociolog, andragog, supervizor, kouč

Mgr. Michal Horák

Mgr. Michal Horák

Mgr. Michal Horák je zkušený lektor a supervizor, který vede akreditované kurzy  Zvládání agrese , Umění zpětné vazby a Péče o sebe pro pečující.

Mgr. Ivana Horáková

Mgr. Ivana Horáková

lektorka kurzu Nenásilná komunikace.

 

Mgr. Bohuslava Horská

Mgr. Bohuslava Horská

Zkušená lektorka, která vede akreditované kurzy  Syndromu vyhoření I a II, Krizové intervence a Aplikované krizové intervence.

Bc. Milena Hrdličková, DiS.

Bc. Milena Hrdličková, DiS.

lektorka nového kurzu Poradenství pro pozůstalé.

Mgr. Monika Jelínková, DiS.

Mgr. Monika Jelínková, DiS.

Supervizorka, konzultantka a lektorka vzdělávacích programů zaměřených na oblast transformace sociálních služeb, individuálního plánování a metod práce s lidmi s postižením.

Daniel Kaucký. DiS.

Daniel Kaucký je zkušený lektor, který vede kurz Zvládání agrese.

Mgr. Jana Kincová Křížková

V oblasti vzdělávání pracovníků se zaměřuji především na ochranu práv, individuální plánování, personální standardy  a zvyšování kvality služeb. Vede akreditované kurzy Workshop: standardy kvality a jak s nimi pracovat a Individuální plánování pro terénní služby zaměřené na seniory.

Mgr. Diana Tuyet-Lan Kosinová

Mgr. Diana Tuyet-Lan Kosinová

pracuje již 12 let v oblasti propagace, komunikace a public relations v rámci Diecézní charity Brno.

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!