Sociální práce s osobami se zdravotním postižením

Popis kurzu

Nastínit možnosti augmentativní a alternativní komunikace. Vysvětlit základní principy
Aplikované behaviorální analýzy,  strukturovaného učení a programu Son rise. Zaměřit se
na možnosti využití v praxi. Celkový cíl: Rozvíjet u účastníků dovednosti práce s lidmi
s mentálním omezením.

Počet hodin: 8 hod

Lektor: Bc. Marika Krejčí, DiS.

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!