Příspěvek na péči

Popis kurzu

Cílem tohoto kurzu je představit samotný příspěvek na péči pro osoby zdravotně znevýhodněné
a seniory a dále nastínit změny v poskytování příspěvku na péči.

Počet hodin: 2 hod

Lektor: Bc. Jaroslava Valová, DiS.

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!