Prevence prostituce a pohlavních chorob

Popis kurzu

Cílem tohoto kurzu je umět poradit ženám, poskytujícím placené sexuální služby, při návratu
k běžnému životu. Poskytnout jim účinnou podporu pro důstojný a smysluplný život. Pomoci
zmírnit obtížnou životní situaci. Poradit při prevenci v oblasti pohlavně přenosných chorob
(HIV, Syfilis, Hepatitida B a C apod.)

Počet hodin: 2 hod

Lektor: Jana Kopečková, DiS.

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!