Komunikace mezi rodičem a dítětem

Popis kurzu

Kurz se skládá ze tří bloků:

Jak podporovat dobré vztahy v rodině

Program:            

 • péče o sebe a o druhé
 • vzájemná komunikace
 • zjišťování potřeb
 • zvládání emocí  

Nevhodné chování dětí a co s ním

Program:

 • základní stupně výchovy
 • styly zvládání konfliktů
 • příčiny nevhodného chování dětí
 • techniky, jak ovlivnit zlobení dětí

Výchovné styly a rodinné dohody

Program:            

 • tři typy výchovných stylů
 • účel a způsob zavedení pravidel
 • přínos rodinných setkávání a dohod
 • jak podporovat dítě k samostatnosti

Počet hodin každého bloku: 3-4 hodiny

Lektor: Ing. Bc. Marcela Blažková, DiS.

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!