Insolvenční řízení

Popis kurzu

Účastník semináře získá schopnost provést rozbor situace konkrétního dlužníka, pokud jde o možnost řešení jeho situace za užití institutů úpadkového práva, bude schopen posoudit, zda konkrétní osoba splňuje podmínky pro řešení své situace formou oddlužení. Účastník bude dále schopen formulovat a koncipovat stanoviska a další úkony dlužníka spojené s probíhajícím insolvenčním řízením, včetně účasti u soudních jednání v rámci insolvenčního řízení. Účastník bude schopen také realizovat úkony dlužníka spojené s ukončením insolvenčního řízení.

Počet hodin: od 2 hod do 24 hod

Lektor: Mgr. Jan Kozák, Mgr. Zuzana Zajícová

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!