Přihláška na kurz Arteterapie a artefiletika

Tato přihláška na kurz je závazná. Vyplňte, prosím, všechny údaje.

ZRUŠENÍ ÚČASTI NA AKCI (ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY)

  • Oddělení vzdělávání je oprávněno vzdělávací akci zrušit, není-li dosaženo minimálního počtů účastníků. Zruší-li vzdělávací akci, je povinno tuto skutečnost oznámit a přihlášeným účastníkům, vrátit zaplacenou cenu v plné výši převodem na účet do 30 dnů nebo jim nabídnout jiný kurz ve stejné cenové relaci.
  • Zruší-li svoji účast účastník, který se na vzdělávací akci registroval a zaplatil předem její cenu, je povinen uhradit odstupné, které pokrývá vynaložené náklady Oddělení vzdělávání na činnosti spojené s administrací. Cenu akce, sníženou o odstupné, Oddělení vzdělávání účastníkovi vrací převodem na jeho účet do 30 dnů po zrušení jeho účasti.

Výše odstupného je závislá na délce doby zrušení účasti před zahájením akce, a účtuje se v následující výši:

  1. zruší-li klient svou účast na akci v době 3 a méně dnů před zahájením akce, činí výše odstupného 100 % stanovené ceny akce (cena se účastníkovi nevrací);
  2. na semináře je možné vyslat náhradníka

Odhlášení je možné pouze písemně na emailu: vzdelavani.dchb@caritas.cz.

Přihlašovací formulář

Vyplňte, prosím, pečlivě všechny údaje v sekci osobní a vyberte jednu z možností A,B,C, kde opět vyplňte všechny údaje. Neúplné přihlášky, bohužel, nemůžeme akceptovat.

Máte-li nějaké otázky, neváhejte nás kontaktovat 0fns23c nebo na telefonu 731 626 152.

Osobní údaje

Osobní údaje vyplní všichni zájemci o kurz. Věnujte zvýšenou pozornost především emailu, který je povinný a na který Vám přijde potvrzení o přihlášení a později i podrobné informace k průběhu kurzu. Další údaje slouží jako podklad pro vystavení osvědčení, proto je důležité vyplnit i je.

formát DD/MM/RRRR

Na zadaný email Vám přijde potvrzení o přihlášení na kurz a později i podrobné informace k průběhu kurzu.

A/ Zaměstnanci organizací

Tuto část vyplňují zaměstnanci jiných organizací (neziskové organizace, firmy, instituce atd.), kterým kurz hradí zaměstnavatel.

Vyplňte sídlo organizace

Číslo účtu organizace. Slouží k identifikaci platby, případně k vrácení kurzovného.

Způsob úhrady kurzovného
V případě platby na účet věnujte, prosím, zvýšenou pozornost pokynům, které najdete v emailu s potvrzením přihlášení na kurz, který obdržíte okamžitě po odeslání tohoto formuláře. Faktura je v obou případech vystavena a předána v den konání kurzu.

B/ Fyzické osoby

Vyplňte v případě, že se na kurz hlásíte jako fyzická osoba a hradíte si jej z vlastních finančních prostředků.

Prosím, uveďte svou kontaktní adresu. Bez vyplnění této položky nebude Vaše přihláška akceptována.
Způsob úhrady kurzovného

V případě že chcete kurzovné uhradit platbou na účet, věnujte zvýšenou pozornost pokynům, které naleznete v emailu s potvrzením o přihlášení na kurz, který Vám přijde v zápětí po odeslání tohoto formuláře.

Vyplňte v případě, že chcete kurzovné uhradit platbou na účet. Slouží k identifikaci platby.

Děkujeme za vyplnění přihlášky. Opište bezpečnostní kód a formulář odešlete. Měla by se Vám objevit obrazovka s potvrzením o úspěšném odeslání a zároveň během několika minut přijít potvrzující email. Pokud se tak nestane, konatktujte nás emailem nebo telefonicky.

Uvedená data slouží pouze pro potřeby Oddělení vzdělávání Diecézní charity Brno a nebudou poskytována třetí osobě.

Ochrana proti SPAMu: opište kontrolní číslo. Jestliže číslo nemůžete přečíst, obnovte obrázek. CAPTCHA
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!