25. výročí DCHB

Kurz můžeme uspořádat na zakázku přímo pro vás ve vámi zvoleném termínu.

Základní principy projektového managementu

Cílová skupina účastníků kurzu

Kurz je určen pro ty pracovníky, kteří ve svých pracovních pozicích přichází do styku s oblastí projektového managementu a projektového řízení. Jedná se především o vedoucí středisek a služeb, koordinátory projektů, pracovníky ekonomických úseků, ale i další pracovníky, např. pracovníky PR, fundraisery apod.

Popis kurzu

Cíl kurzu:

Poskytnout účastníkům základní a ucelený přehled o přípravě projektů, psaní projektů a jejich následné realizaci a řízení. Absolventi kurzu se seznámí se základní strukturou projektu, s nástroji, které se v projektovém managementu používají a metodami projektového řízení. Doporučujeme kurz absolvovat společně s kurzem Workshop: řešení případových studií a dobrá praxe v projektovém řízení, který následuje další den a který poskytuje prostor pro sdílení zkušeností jednotlivých účastníků, prostor pro konkrétní dotazy, případně cvičení a trénink.

Jednotlivá témata:

  • projekt jako nástroj, projektový cyklus
  • příprava projektu, psaní projektu - struktura a metody
  • analýza poptávky
  • realizace projektu - řízení projektu, finanční řízení, projektový tým, rizika, kontrola
  • monitoring projektu - PR, udržitelnost

Kód kurzu: 9942

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Lektor: Bc. Vítězslav Schrek

Číslo akreditace: 2012/0567-SP/VP

Forma výuky: prezenční

Cena: 1270 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu je:

  • 100% účasti na výuce, stvrzená podpisem na prezenční listině
  • napsání výstupního testu na 70%