Úvod do výběru zaměstnanců a jejich adaptační proces v neziskovém sektoru

Cílová skupina účastníků kurzu

personalisté, vedoucí pracovníci, další pracovníci, kteří se podílejí na výběru zaměstnanců

Popis kurzu

Cíle kurzu:

Je známo, že lidé jsou to nejcennější, čím každá organizace disponuje. Cílem kurzu je přinést účastníkům praktické tipy pro výběr takových zaměstnanců, kteří pomohou organizaci dosahovat jejích cílů. Výběr pracovníků je v kurzu představen v širším kontextu řízení lidských zdrojů, přibližuje zásady výběru a zabývá se jednotlivými kroky procesu výběru.

Kurz obsahuje výklad, ukázky modelových situací a prožitkové aktivity.

Jednotlivá témata:

  • "Jaké lidi?" - definování požadavků na pracovní místo, vyhledávání uchazečů - vnitřní a vnější zdroje
  • Třídění a analýza životopisů, dotazníků
  • Ověření kvalifikace, získání informací o uchazeči
  • Osobní pohovor - příprava, techniky, vyhodnocení
  • Specifické metody - AC, řízení talentů, head hunting

Kód kurzu: 9953

Rozsah semináře: 8 hodin

Č. akreditace: 2014/0351-VP

Lektor: Mgr. et Mgr. Dana Sklenářová

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování semináře:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • splnění krátkého písemného testu na 70%